Hoppa till innehåll

I Vårdfokus intervjuas den högprofilerade DN-skribenten Anna Gustafsson om vårdvalet i Region Stockholm, lagen om valfrihet (LOV) och sin nyligen utgivna bok Du sköna nya vård.

Om boken i fråga har bland annat Timbros välfärdsexpert Lovisa Lanryd skrivit klokt, under den pedagogiskt tydliga rubriken ”Sjukvårdsreportern som glömde patienterna”. Likväl kan det finnas skäl att kort kommentera artikeln i Vårdfokus, där DN-skribenten sprider vidare myten om att privata vårdgivare ”nästan enbart söker sig till Stockholms innerstad och de välbärgade kommunerna”.

Detta är helt enkelt inte sant. Många debattörer har hävdat det genom åren, men att många påstår en sak gör den inte sann. En journalist på landets mest uppburna morgontidning borde gå till källorna i stället för att sprida myter.

I januari presenterade Vårdföretagarna en rapport där vi fastslår svart på vitt att nio av tio vårdcentraler med de svagaste socioekonomiska profilerna i Region Stockholm är privatdrivna. I rapporten framgår att det är små skillnader mellan privatdrivna och regiondrivna vårdcentraler utifrån såväl de listade patienternas socioekonomiska profil som sjuklighetsprofil.

Ersättningen till vårdcentraler baseras till cirka 80 procent på vilka som är listade där och hur deras ålder, socioekonomiska profil och sjuklighet ser ut. Poängen med ersättningsystemet är att det ska göras en riskjustering som kompenserar för skillnader mellan de listade utifrån dessa variabler.

Hur ersättningssystemet konstrueras är en politisk fråga. Om politiken vill göra det mer attraktivt att etablera vissa typer av vård i vissa geografiska områden finns goda möjligheter att åstadkomma just detta. Vi uppmuntrar regionpolitiker i hela landet – i stad som glesbygd – att oftare bjuda in privata vårdgivare till dialog om hur regioninvånarnas tillgång till en nära vård kan utvecklas. Tro mig, de tillför idéer och lösningar.

Vårdföretagarnas medlemsföretag kan och vill bidra mer för att utjämna hälsoklyftorna i Sverige. Det gäller såväl socioekonomiskt utsatta respektive mer välbärgade områden och regioner med längre respektive kortare köer för att få vård i tid.

Det är för övrigt en sak som utmärker Region Stockholm: Tack vare de många vårdvalen får fler människor vård inom den lagstadgade vårdgarantin, än man får på många andra håll. Politiker som vill öka jämlikheten och tillgängligheten i vården bör eftersträva mer mångfald och valfrihet, inte mindre.