Hoppa till innehåll

Regeringens satsning på Äldreomsorgslyftet – 1,7 miljarder skjuts till

Regeringens satsning på att stärka kompetensen inom äldreomsorgen – Äldreomsorgslyftet – fortsätter. Ytterligare 1,7 miljarder har skjutits till för innevarande år och senast den 20 april ska kommunerna ha ansökt om medel.

Äldreomsorgslyftet ger medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet att studera på betald arbetstid. Till en början gällde det enbart utbildning till undersköterska och vårdbiträde, men satsningen har breddats till flera områden såsom ledarskapsutbildningar, specialistutbildning för undersköterskor på Yrkeshögskolan, men också enstaka kurser inom områden som lyftteknik, välfärdsteknik eller språkombudsutbildningar. Det omfattar också utbildning i svenska på gymnasienivå eller svenska som andraspråk i enlighet med de grundläggande kraven för arbete i omsorg för äldre.

Uppföljningar som Socialstyrelsen gjort visar att alla kommuner inte ansökt om medel, och att medlen inte alltid kommer privata utförare till del. Har man som utförare inte fått någon information från kommunen om Äldreomsorgslyftet kan det därför vara dags att försäkra sig om att kommunen deltar, samt att privata utförare får ta del av medlen.

Kommunerna ansvarar för att informera privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen om möjligheten att ta del av medlen och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att följa upp i vilken utsträckning som privata utförare har beretts tillgång till statsmedlen.

Vård- och omsorgscolleges hemsida finner du mer information om utbildningen.

Läs mer om Äldreomsorgslyftet 2022 på Socialstyrelsen.se.