Hoppa till innehåll

Vård­företagarnas analys bekräftas av Coronakommissionen – otydlig och senfärdig statlig styrning

Coronakommissionen bekräftar det Vårdföretagarna funnit i sina egna analyser av äldreomsorg och sjukvård under pandemin. Bristfällig statlig styrning och otydliga direktiv försvårade vårdens och omsorgens arbete.

Trots brister i vägledning, sena riktlinjer och otydliga direktiv har vården och omsorgen gjort sitt yttersta. Vårdföretagarnas medlemsföretag och offentligt driven vård och omsorg har ställt om och ställt upp. Kommissionen konstaterar i sitt slutbetänkande att en rad åtgärder hade kunnat genomföras annorlunda. Vårdföretagarna har flera gånger påpekat att lärdomarna från pandemin måste användas för att förbereda nästa kris.

– För framtiden måste beredskapen vara bättre, med tydliga riktlinjer från myndigheter och regering. Det finns lärdomar att dra för att förbättra kvaliteten i hela den svenska vården och omsorgen, såväl i kris som i vardag. Vi har förslag om hur krisberedskapen ska stärkas och hur vi ska arbeta bort den stora vårdskulden. Här har de privata vårdgivarna en självklar roll att spela, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna konstaterar att flera förslag från kommissionen är frågor som vi tidigare lyft, exempelvis att planera för nästa kris redan idag, att fatta snabbare beslut och att införa nationella riktlinjer för krisavtal.

Läs Vårdföretagarnas analyser om pandemin:
Äldreomsorg
Sjukvård