Hoppa till innehåll
Rapporter

Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?

    Kapitel

Ladda ned rapporten Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?

Ny rapport: Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi?

En stor andel av de som avled i covid-19 under våren fanns inom äldreomsorgen. I samhällsdebatten pekades därför äldreomsorgen ut som den svaga länken i Sveriges coronastrategi. I en ny rapport ifrågasätter Vårdföretagarna den bilden och bidrar med förslag för att stärka svensk äldreomsorg och krisberedskap.

I min roll som näringspolitisk expert har jag dagliga kontakter med verksamheter inom äldreomsorgen. Under våren, när pandemin slog till med full kraft, ökade dessa kontakter i både intensitet och antal. Jag fick till mig beskrivningar från verksamheter som arbetade hårt för att hålla smittan på avstånd och därigenom upprätthålla en viktig del av Sveriges uttalade coronastrategi: att skydda äldre och utsatta grupper.

Samtidigt framkom frustration över att strategin inte åtföljdes av stöd och konkreta åtgärder. Information och uppbackning från myndigheter och andra nyckelaktörer kom ofta sent eller inte alls och var ibland direkt motsägelsefull eller illa anpassat för verksamheter i äldreomsorgen. Frustrationen bottnade också i den bristande insikten i äldreomsorgens funktion och förutsättningar, som många gånger lyste igenom i såväl utformningen av riktlinjer som i den bredare debatten.

I rapporten Äldreomsorgen – den svaga länken i Sveriges coronastrategi? gör Vårdföretagarna en ansats att beskriva händelseförloppet och förutsättningarna för äldreomsorgen under pandemins inledande månader. Vi gör det med hjälp av redogörelser från verksamheter, en analys av myndighetsbeslut och information från myndigheter, medier och andra organisationer.

Vår avsikt med rapporten är inte att peka ut enskilda aktörer som under tidspress och med begränsat underlag tvingades ta svåra beslut. Syftet är att ifrågasätta bilden av äldreomsorgen som den svaga länken i Sveriges coronastrategi. Vi bidrar också med förslag på hur äldreomsorgen kan stå bättre rustad under fortsättningen av coronapandemin och inför nya potentiella kriser. Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att framtida beslut fattas på den korrekta grund som äldreomsorgen förtjänar.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla de medlemsföretag som bidragit med sina berättelser om arbetet i verksamheterna under en mycket prövande tid.

Anna Bergendal,
Näringspolitisk expert inom äldreomsorg

Medieförfrågningar hänvisas till presschef Anders Manell
anders.manell@vardforetagarna.se
+46 70 314 57 29