Hoppa till innehåll

Privata aktörer behöver tillstånd från IVO för att bedriva vård och omsorg. Även förändringar i verksamheter måste godkännas av IVO. Det gäller till exempel om en vikarie ska tas in för en verksamhetschef vid sjukdom eller föräldraledighet. Eller om man behöver använda vårdplatser på ett annat sätt, exempelvis för äldre med demenssjukdom istället för äldre som har fysiska sjukdomar.

Under flera år har IVO:s handläggningstider varit mycket långa. De ligger idag i snitt på nio månader för ett nytt tillstånd och sex månader för ändring i tillstånd. Det försvårar för privata utförare att uppfylla de behov som kommunen har.

De avgifter som IVO tar ut för handläggningen kan också bli orimligt höga, vilket bidrar till att förlänga handläggningstiderna. Detta eftersom utförare samlar flera ärenden i samma ansökan för att hushålla med resurser. IVO har rekommenderat regeringen att slopa avgifterna för ändringar i tillstånd. I skrivelsen uppmanar vi därför regeringen att skyndsamt efterfölja IVO:s rekommendation.

Pandemin har på flera håll skapat uppdämda behov i omsorgen. Därför är det angeläget att regeringen nu underlättar för kommuner och privata aktörer att samverka på ett effektivt sätt.