Hoppa till innehåll
Antje Dedering, Förbundsdirektör

Debattartikel i Dagens Samhälle: Prioritera utredningar av välfärdsbrottslighet

Det är avgörande för samhällets tillit till välfärdssystemet att misstänkt brottslighet utreds och att åtal kan väckas, skriver Vårdföretagarna tillsammans med SKR, Sobona och Fremia.

Välfärdsbrottslighet utgör ett hot mot demokratin. Flera undersökningar visar att denna typ av brottslighet ökar i omfattning och att den drabbar såväl kommuner och regioner som fristående aktörer och statliga myndigheter.

Välfärdsbrottsligheten är systemhotande på flera sätt. Offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter som inte har rätt till dessa medel. Det innebär stöld från skattebetalarna och från de enskilda individer som inte får den vård eller omsorg de har rätt till. Alla som verkar i brottsutsatta branscher påverkas också. Långsiktigt urholkar välfärdsbrottsligheten tilliten till såväl rättsväsendet som välfärdssystemen. Den nationella politiken har varit alltför saktfärdig, trots att det från flera håll har lyfts konkreta förslag under många års tid, skriver Vårdföretagarna tillsammans med SKR, Sobona och Fremia i Dagens Samhälle.