Hoppa till innehåll

Vård­företagarna deltar på nationell konferens om mutor, korruption och otillåten påverkan

Risken för mutor- och korruption har ökat de senaste åren och flera fall av korruption och oegentligheter har avslöjats. Vårdföretagarnas Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, kommer att delta som talare och panelist under den nationella konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan som arrangeras av Insight Events.

Frågan var riskerna är störst och hur de uppstår kommer deltagarna att få mer kunskap kring under konferensdagarna 14-15 december.

Efter snart två år med digitala möten ges nu tillfälle att träffas fysiskt och lyssna till, och nätverka med, Sveriges ledande experter inom ämnesområdet. Under konferensen talar bland andra Alf Johansson, chefsåklagare på Riksenheten mot korruption. Konferensen modereras av Hayaat Ibrahim, Institutet Mot Mutors nya generalsekreterare.

Mutor och korruption är kostsamt – både avseende ekonomisk skada och förtroendeskada. Det minskar organisationens effektivitet och det proaktiva arbetet för att upptäcka och identifiera riskområden är angeläget. Grundläggande i alla organisationer är en sund affärsetik och moral som sedan ska omsättas i riktlinjer och rutiner för att man ska kunna agera i tid och med rätt åtgärder – om det värsta sker. Det är naturligtvis bättre att skapa förutsättningar för att förhindra oegentligheter. Ett arbete som hela tiden måste finnas med i organisationens DNA. Här har Vårdföretagarna tagit ett stort ansvar med branschens mest utvecklade uppförandekod.

Rikard Johansson talar under sitt föreläsningspass om ledningens betydelse i dessa frågor. Vi passade på att ställa några frågor till Rikard inför föreläsningen.

Vad handlar ditt pass på konferensen om?
Om etik och antikorruption, som är två viktiga frågor. Vi förvaltar ett förtroende från allmänheten och flera studier visar att förtroendet sjunker för flera myndigheter och organisationer. En klok person har sagt att korruption är en folksjukdom och att den viktigaste behandlingen mot denna är transparens. Det handlar mitt pass om.

Hur skapar man rätt förutsättningar och strategi för att etik och moral ska genomsyra en organisation och dess medarbetare?
Allt börjar med ens egna värderingar och att organisationen styr och följer upp de organisatoriska värderingarna. I det dagliga är det viktigt att coacha och lyfta upp etiska dilemman – i ledningsgruppen, hos mellanchefer, bland enskilda medarbetare och kunder.

Hur arbetar man med en förändringsprocess för att öka medvetenheten om dessa frågor?
I organisationer som vill ligga i framkant av kunskapsläget gäller alltid regel nummer 1 – att prioritera omvärldsbevakning. Identifiera de som kommit långt och bjud in dessa till ledningsgruppen. Lär från de som går före. Ju mer kunskap man har, desto större chans är det att man gör hållbara val.

Vilken betydelse har ledningen för att motverka mutor och korruption?
Att leda i tider av förändring ställer höga krav på ledarskapet. Ledningen behöver ha insikt om betydelsen av, och kompetens inom, riskhantering. Naturligtvis behöver även individerna i ledningen vara förebilder och visa att ämnet är prioriterat genom att prata om dilemman och uppförandekoden i de dagliga samtalen med medarbetarna.

Hur hög är ledningens beredskap hos Vårdföretagarnas medlemmar gällande dessa frågor?
I vår styrelse har arbetet med uppförandekod högsta prioritet. Våra nya medlemmar förbinder sig att följa vår uppförandekod och att göra gott för branschen. Vi har dokumenterade processer och vårt etikråd som stöd när det brister.

Vad hoppas du deltagarna tar med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?
Jag kan förhoppningsvis förklara att det här handlar om ett uthålligt arbete där de får ta del av den verktygslåda med metoder och arbetssätt som vi byggt upp under över tio års tid. Allt vi gör är transparent och förhoppningsvis inspireras andra av vårt viktiga arbete.

Är du nyfiken på någon annan talare på konferensen?
Det finns många kompetenta på talarlistan men om jag måste välja ut några så är det tre personer som sticker ut. Dessa individer brukar förmedla saker på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Kan verkligen rekommendera att lära från Natali Engstam Phalén, Helena Sundén och Hayaat Ibrahim.