Hoppa till innehåll

Thedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektör för WHO, lyfter fram betydelsen av att arbeta förebyggande, omvärldsbevaka, dela kunskap och aktivt arbeta mot ett skuld- och syndabockstänkande som bärande i arbetet med att förhindra att patienter drabbas av vårdskador.

För att kunna styra, mäta och följa upp vårdens och omsorgens resultat behöver det finnas en nationell infrastruktur. Vårdföretagarna driver sedan många år denna viktiga fråga och vill även bidra till att nationella kvalitetsjämförelser genomförs. Utifrån patientperspektivet är det viktigt att få en säker vård och ur medarbetarperspektivet vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt. Där kan våra medlemsföretag göra skillnad som goda exempel. Vårdföretagarna vill se en systematisk uppföljning av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och att beställarna efterfrågar resultat från utförarna.

Att dela information är ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet. Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om deras arbete och sprid informationen vidare.