Hoppa till innehåll

 Det är positivt om fler regioner kan presentera utredningar om hur vaccinationsarbetet organiserats och genomförts för att vi ska kunna dra viktiga lärdomar. Men det saknas än så länge nationella initiativ för att ta ett samlat grepp och sammanställa hur de 21 regionerna och andra nyckelaktörer agerat.

Därför är vaccinationsarbetet en prioriterad fråga i den rapport som Grant Thornton nu tar fram på uppdrag av Vårdföretagarna, där syftet är att ta tillvara den privat drivna sjukvårdens erfarenheter från pandemin. Privata vårdgivare har genomfört en betydande andel av vaccinationerna i Sverige och kan bidra med ett helikopterperspektiv med erfarenheter från flera regioner. Det är viktigt att vi nu drar lärdomar om hur vi bäst organiserar och genomför stora vaccinationsinsatser. Med den kunskap och de erfarenheter som nu växer fram följer ett tungt ansvar på politiker och beslutsfattare att bättre rusta Sverige för framtida samhällskriser.