Hoppa till innehåll

Nytt projekt: Den privatdrivna vårdens bidrag och erfarenheter från Covid-19-pandemin

Pandemin har satt en enorm press på samhället där sjukvården prövades särskilt hårt. Den privat drivna vården ställde om och arbetade sida vid sida med regionerna för att hantera en av våra största samhällskriser. Dock har den offentliga debatten ibland visat en annan bild och därför finns det ett stort behov att förmedla bidrag och erfarenheter från den privat drivna sjukvården. Det var så projektet föddes och initiativet kommer från våra medlemmar, berättar Johan Lahne, näringspolitisk expert.

Varför är det viktigt med det här projektet?

– För oss är det självklart att bidra till det gemensamma lärandet och den fortsatta utvecklingen av svensk sjukvård. Därför är det naturligt att tillsätta ett sådant här projekt.

Vad är det som ska undersökas? 

– Enskilda vårdgivare och verksamheter kan lyfta fram egna exempel på omställning samt samverkan med regioner och andra aktörer. Det saknas dock en överblickbar sammanställning över den privat drivna vårdens bidrag och erfarenheter under pandemin. Det är också oklart i vilken utsträckning dessa har fångats upp i andra myndigheters utredningar vilket riskerar att skapa ”vita fläckar” i det totala lärandet.

Hur ser arbetet ut framöver och vilka deltar i arbetet?

– Jag kommer leda projektet tillsammans med en arbetsgrupp som är utsedd av branschstyrelsen. En konsultbyrå kommer genomföra en studie och ta fram en rapport som kan bidra till vårt gemensamma lärande.

Vill du dela med dig av viktiga erfarenheter och kunskaper från pandemin? Kontakta Johan Lahne, näringspolitisk expert.