Hoppa till innehåll

  • Regeringens stora äldreomsorgssatsning som ger kommunerna 4 miljarder årligen till kvalitetshöjande åtgärder kommer att ligga kvar nästa år.
  • Därtill förlänger regeringen till stor del de prestationsbaserade medel som oppositionen drev igenom i riksdagen i våras och som i huvudsak gick till att minska andelen timanställningar och öka antalet sjuksköterskor.
  • Äldreomsorgslyftet där medarbetare ges möjlighet att studera på betald arbetstid fortsätter och nya medel avsätts – total 1,7 miljarder under 2022.
  • Även återhämtningsbonusen till personalen inom vård och omsorg förlängs och förstärks. Kommunerna får 600 miljoner att fördela till insatser som främjar ett hållbart arbetsliv.

Några mindre satsningar aviseras också: ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg inrättas vid Socialstyrelsen. En följd av att coronakommissionen pekade på att det på nationell nivå saknades kunskap och överblick av äldreomsorgens och kommunernas beredskap i pandemin. En fast omsorgskontakt ska införas i hemtjänsten, ett förslag som Vårdföretagarna ställt sig tveksamma till.

Något som nästan obemärkt passerade förbi den som inte läser budgeten från pärm till pärm är att regeringen ännu en gång avfärdat en generell tillståndsplikt (som även omfattar offentliga utförare), något Vårdföretagarna har drivit länge och som det finns en riksdagsmajoritet för. Det hade varit en lågt hängande frukt för regeringen att förbättra kvalitet i vård och omsorg. Det är obegripligt att kommuner till exempel kan få anställa chefer som privata aktörer nekats att anställa av IVO.

Det parlamentariska läget är oklart och den som vill veta exakt vilka pengar som kommer äldreomsorgen till del får ge sig till tåls till slutet av året då riksdagen klubbat beslutet.