Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Remiss SOU 2020:70

Vårdföretagarnas remissvar

Remissmissiv

Betänkandet 2020:70

 

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

19 mars 2021


Länk till remiss

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten