Hoppa till innehåll

Möjlighet att jämföra gav bättre patientval enligt ny studie – en väckarklocka för 1177

Har patienter idag tillräckligt med information för att göra ett bra vårdval? Nej, svarar forskare vid Handelshögskolan i Göteborg efter ett storskaligt fältexperiment som presenterades innan sommaren. Det finns potential att förbättra människors möjligheter att välja en vårdcentral som passar dem.

En av grundtankarna med det svenska vårdvalet är ge patienter möjligheten att själva välja och byta vårdgivare och att detta förbättrar kvaliteten på vården. Flera studier visar att en klar majoritet av svenskarna (86%) uppskattar att kunna välja just vårdcentral. Men för att kunna göra ett bra vårdval måste det finnas relevant och lättillgänglig information om såväl kvalitet, väntetider som patientnöjdhet. Det gör det inte idag. Våren 2019 togs den information bort från 1177.se och Vårdföretagarna var först ut med att ställa frågor och krav på återinförande, men hitintills har informationen inte lagts tillbaka på sajten.

Nu har forskare vid Handelshögskolan i Göteborg genomfört två storskaliga fältexperiment i Skåneregionen där resultaten understryker vikten av att sammanställa och tillhandahålla information till medborgarna för att förbättra deras möjligheter att välja en vårdcentral som passar dem.

Under studien skickades blad med jämförande information om till exempel läkarkontinuitet och hur andra patienter värderade vårdcentraler ut till en grupp. Jämfört med en kontrollgrupp ledde detta till att mellan 10–14 procent fler bytte vårdcentral efter att ha tagit del av den jämförande informationen.

När vi jämför kvalitetsbetygen på vårdcentralerna patienterna byter emellan, ser vi att de grupper som fått information byter till bättre eller i alla fall inte till sämre än den de hade tidigare. Vi ser också att de som har bytt faktiskt också besöker den nya vårdcentralen, säger Gustav Kjellsson, en av författarna till studien, i ett pressmeddelande från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Det tyder på, menar forskarna, att det finns en potential för att förbättra människors möjligheter att välja en vårdcentral som passar dem genom att sammanställa och tillhandahålla bättre information.

Den slutsatsen delar Vårdföretagarna. Vår förhoppning är att dessa forskningsresultat nu kan skynda på arbetet med att få tillbaka relevant och förbättrad jämförelseinformation på 1177.se. Det skulle stärka patientens ställning precis som Patientlagen föreskriver, och uppfylla grundtanken med det svenska vårdvalet.