Hoppa till innehåll

Internationella patient­säkerhets­dagen – en dag värd att uppmärksamma

Den 17 september uppmärksammar Världshälsoorganisationen, WHO, den internationella patientsäkerhetsdagen. Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna, har varit med i arbetet att ta fram den första nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Ett uppdrag Socialstyrelsen har från regeringen. Rikard berättar om arbetet som bedrivs och hur Vårdföretagarna med medlemmar bidrar till att stärka patientsäkerheten.

Den 17 september uppmärksammar WHO den internationella patientsäkerhetsdagen och Sverige är med och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål –  ingen ska skadas i vården. Kan du berätta om kampanjen?

– WHO ser Sverige som ett gott exempel på hur en nation samverkar för en säkrare hälso- och sjukvård. Årets tema är ”säker mödra- och förlossningsvård”. Varje dag dör fler än 800 kvinnor runt om i världen på grund av undvikbara skador kopplat till graviditet och förlossning och varje dag förlorar mer än 6 700 nyfödda barn livet. Mot bakgrund av denna påtagliga risk och även den pågående pandemin har WHO valt att uppmärksamma vikten av en säker och trygg mödra- och förlossningsvård. Det är centralt för patientsäkerheten. I Sverige är vi generellt duktiga på patientsäkerhetsarbete, men det är fortfarande för stora variationer i landet. Det är varken hållbart eller jämlikt.

En av tio patienter i Sverige, vilket motsvarar fler än 100 000 individer, drabbas varje år av en vårdskada, enligt Socialstyrelsen. På vilket sätt är Vårdföretagarnas medlemmar med och förebygger vårdskador?

– Över 105 000 medarbetare går varje dag till jobbet på något av våra cirka 2 000 medlemsföretag för att ge en säker och trygg vård till patienter och brukare. Våra medlemmar finns med från vaggan till graven. Med många människor i komplexa verksamheter inträffar det ibland allvarliga händelser, oavsett driftform. Våra medlemmar är med och utvecklar det förebyggande arbetet och arbetar kunskapsstyrt. Flera av företagen är attraktiva utomlands då de ligger i framkant med tydlig ledning, styrning och delegerat ansvar. I omvärlden ses ofta Sverige som ett föregångsland, där våra medlemmar har mycket att lära ut vad gäller hög tillgänglighet, hög kvalitet och kompetensen att möta invånarna i den nära vården.

Förutom det du berättat om, är det något annat Vårdföretagarna gör för att arbeta för ökad kvalitet och säker vård?

– Vårdföretagarna vill bidra till att nationella kvalitetsjämförelser genomförs. Utifrån patientperspektivet är det viktigt att få en säker vård. Ur ett medarbetarperspektiv vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt. Där kan våra medlemsföretag göra skillnad som goda exempel. Vi påverkar även regeringens utredning Framtidens socialtjänst och vill se en systematisk uppföljning av socialtjänsten och kvalitetsarbetet. Det bedrivs också en hel del sjukvård inom kommunal verksamhet och det finns mer att önska av uppföljning och säker vård. Coronaviruset ser inte skillnad på om det är patientsäkerhetslagen eller socialtjänstlagen som gäller där den tar sig fram.

Att dela information är ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet. Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och lära dig mer om deras arbete och sprid informationen vidare.