Hoppa till innehåll

Just nu pågår en ganska intensiv diskussion i politik och media om företag inom personlig assistans och hemtjänst som fuskar eller rent av är kriminella. Hur ser du och Vårdföretagarna på det?

– Det är självklart helt oacceptabelt att det finns kriminella element i välfärden. Kriminell verksamhet kan aldrig accepteras och har ingen plats i vård och omsorg. Här behövs ökad samverkan mellan myndigheter och kommunerna måste ta ett större ansvar. Det är också viktigt att samtliga branschorganisationer bedriver ett noggrant arbete för att hålla kriminella element borta.

Vad gör Vårdföretagarna för att hålla oseriösa aktörer borta?

– När ett företag ansöker om medlemskap hos oss gör vi ett antal kontroller, bland annat att alla tillstånd finns på plats, att det finns kvalitetsledningssystem och att ledning och ägare inte har domar mot sig. Men vi gör även kontroller av befintliga medlemmar – när vi får kännedom om eventuella oegentligheter tillskriver vi det aktuella företaget med begäran om ett yttrande. Ibland avskrivs det men ibland går vi vidare. Den interna processen måste vara rättssäker och vi har därför sedan lång tid tillbaka  ett etikråd som kan ge råd och vägledning.

Vid en sådan granskning, vad är det Vårdföretagarna tittar på?

– Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och omsorgssektorn. Vi har en uppförandekod som bland annat innebär att alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Vi förväntar oss att medlemsföretag följer kollektivavtal och lagar. Ett företag som inte lever upp till det och inte följer vår uppförandekod riskerar att uteslutas.

Vad ser Vårdföretagarna för åtgärder som behöver göras för att försvåra för kriminella?

– Vi vill se ett tätare samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter som IVO, Skatteverket, Polisen och Migrationsverket. Det har de senaste åren tagits steg i rätt riktning men det kan bli betydligt bättre.

Hur påverkar den mediala debatten er på Vårdföretagarna?

– Den påverkar dessvärre förtroendet för branschen som helhet. Det blir svårare att rekrytera kompetent personal, både för offentliga och privata arbetsgivare, när oseriösa aktörer får sätta en orättvis bild av branschen. Vi ser varje dag de stora insatser som våra medlemsföretag och deras medarbetare står för och med vilken kvalitet de bedriver sin verksamhet. Ändå tvingas de indirekt stå till svars för ett fåtal som inte sköter sig.

– Vårdföretagarnas medlemsföretag och alla medarbetarna är en del av välfärdens vardag och levererar varje dag omsorg med kvalitet.