Hoppa till innehåll

”Vi har fått gehör för många viktiga frågor under pandemin”

På Vårdföretagarnas årsstämma den 18 maj valdes Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör för Humana, för ett tredje år som ordförande. Eva ser fram emot att leda styrelsen ytterligare ett år och är stolt över det driv, den breda kompetens och stora engagemang som styrelsen besitter.

Är det något du är lite extra stolt över att ha åstadkommit såhär långt?

– Att vi lyckades ställa om och att vi fått gehör för många viktiga frågor under pandemin. Vi identifierade tidigt de konsekvenser som pandemin medförde för våra medlemsföretag och agerade genom att ta de kontakter med politiker och andra beslutsfattare som krävdes. Styrelsen och den nyinrättade presidiefunktionen ställde om till digitala möten vilket har fungerat mycket bra. Att vi dessutom lyckades genomföra en avtalsrörelse med bra utfall under pågående pandemi är jag mycket stolt över.

Pandemin har haft stor påverkan på våra medlemsföretags verksamheter. Hur tycker du att branschen har hanterat den tuffa perioden?

– Det har varit svårt för de flesta medlemsföretag, men det har drabbat väldigt olika. Vissa verksamheter har tappat omsättning helt medan andra verksamheter har haft ett högt tryck. Medlemsföretag inom hälso- och sjukvård som har lånat ut personal till akutsjukvården eller tagit över operationer har visat prov på stor flexibilitet och ansvarskänsla. Äldreomsorgen var inledningsvis i pandemin utlämnad till att själva hantera stor smittspridning i samhället som drabbade de äldre mycket hårt. Trots intensiv och i stora delar negativ mediabevakning har medlemsföretagen fortsatt kämpat för att dämpa smittspridningen på äldreboenden.

Vilka frågor ser du som särskilt viktiga det kommande året?

– Med tanke på den osäkra politiska situationen så måste vi vara flexibla men vi måste också förbereda för valet nästa år. Och den viktigaste utmaningen för oss, bortom den politiska retoriken, är att visa att privat vård och omsorg innebär valfrihet, ökad kvalitet, effektivitet och innovationskraft. Alla de fyra branscherna har dessutom sina specifika frågor som vi behöver arbeta med.

– Jag ser fram emot ytterligare ett spännande och utvecklande år!