Hoppa till innehåll

Webb­utbildningen Trygg assistent lanseras

Som personlig assistent är man en viktig del av någon annans liv och många assistenter vittnar om hur fantastiskt det är att bidra till en annan människas frihet och delaktighet. Dock är arbetet inte helt okomplicerat. Därför har Prevent tillsammans med Vårdföretagarna och Kommunal tagit fram webutbildningen Trygg assistent.

Att jobba som personlig assistent är fritt och omväxlande. Assistenter vittnar om hur fantastiskt det är att dagligen bidra till en annan människas frihet och delaktighet i samhällsgemenskapen. Yrket kan se olika ut – det finns nästan 20 000 assistansanvändare i Sverige, alla med sina unika intressen och behov, familjesituation och sitt boende. Som personlig assistent är man en viktig del av en annan människas liv. Och den människans liv är assistentens arbetsmiljö. Det är inte alltid okomplicerat och gränsdragningar är en viktig del av arbetet. Vad förväntas man göra eller följa med på? Vem pratar man med om en anhörig till assistansanvändaren beter sig hotfullt? Hur kan man minska riskerna vid tunga lyft och förflyttningar?

För att reda ut en del av de vanligaste utmaningarna i yrket har Prevent tillsammans med Vårdföretagarna och Kommunal tagit fram webbutbildningen Trygg assistent. Utbildningen finns fritt tillgänglig och är uppbyggd kring ett antal scenarier inspirerade av verkligheten. Tanken är att det ska vara lätt att identifiera sig med sin egen arbetssituation, och kunna reflektera kring lösningen. Från Vårdföretagarnas sida har våra medlemmar i Bransch personlig assistans, tillika ledamöter i branschstyrelsen, Peter Westman på Kompis assistans och Peter Wahlbäck på Assistans för dig, varit med och tagit fram utbildningen, tillsammans med ombudsmän från Kommunal och Prevents duktiga medarbetare.

Från Vårdföretagarnas sida är vi väldigt stolta och glada över utbildningen Trygg assistent och vi hoppas att den får stor spridning bland såväl assistenter som anordnare. Tillsammans skapar vi en tryggare och bättre arbetsmiljö!