Hoppa till innehåll

Utbildningen Trygg assistent – för medarbetare och utförare inom personlig assistans

Hallå där, Peter Wahlbäck på Assistans för dig och Peter Westman på Kompis Assistans, ni har varit med och tagit fram utbildningen Trygg assistent med Prevent och Kommunal, som lanserades i förra veckan. Berätta!

– Det stämmer, utbildningen lanserades nu 15 juni och vi hoppas att den ska komma till nytta för alla medarbetare hos våra medlemsföretag i Vårdföretagarna Bransch Personlig assistans, säger Peter Wahlbäck.

– Det har varit en lång resa, där vi tillsammans med Prevent och Kommunal har tittat på vilka utmaningar våra medarbetare möter i vardagen och utifrån de har arbetat fram relevanta exempel att utbilda utifrån, säger Peter Westman.

Det låter svårt, har Kommunal och Vårdföretagarna haft olika perspektiv, eller har det generellt funnit en samsyn i frågorna?

– Det är klart att arbetsmarknadens parter delvis tittar på frågorna från olika vinklar, men samtidigt är det ju så att vi från båda sidorna har en god bild av vilka frågor medarbetarna ser utmaningar kring, och vi har överlag i processen haft en god samsyn och dialog, säger Peter Westman.

– Ja, jag kan bara instämma, vi ser ju samma vardag och verklighet, och ser vilka situationer det är som kan vara problematiska för medarbetaren, och det är ju just sådana situationer man får möjlighet att reflektera över i den här utbildningen, säger Peter Wahlbäck.

Vilka förhoppningar har ni kring utbildningen, vad ska den ge?

– Jag hoppas att den ska vara en samtalsstartare för medarbetare och assistansanordnare, men också att den ska ge egen reflektion över svåra situationer och ökad trygghet i hur man agerar i rollen som personlig assistent, säger Peter Wahlbäck.

– Ökad trygghet, som Peter säger, i hur man ska agera i svåra situationer och att man känner att vi från arbetsmarknadens parter verkar för en god arbetsmiljö, säger Peter Westman.

Vad tycker ni att man som medlemsföretag i Vårdföretagarna ska göra, ska man uppmana alla medarbetare att göra utbildningen? Hur tycker ni att man ska göra för att uppmuntra dem att lägga tid på den?

– Självklart, det hoppas vi verkligen att man gör. Vi hoppas på stor spridning och stor uppslutning från alla Vårdföretagarnas medlemmar, säger Peter Westman.

– Det är inte en särskilt tidskrävande utbildning, men den kan ge väldigt goda resultat, och vi hoppas att alla Vårdföretagarnas medlemmar hjälper till att sprida den så att våra medarbetare använder den, säger Peter Wahlbäck.