Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

Vård­företagarna om meddelarfrihet

Med anledning av en P1-dokumentär som rör ett äldreboende i Stockholm som drivs av Attendo, får vi just nu många frågor om vad som gäller avseende meddelarfrihet och vad arbetsgivare får och inte får göra i relation till en medarbetare.

Jag vill vara tydlig med att Vårdföretagarna ser allvarligt på alla inskränkningar i meddelarfriheten och vi har därför fört en dialog kring ärendet med Attendo. Vi noterar och välkomnar samtidigt de krafttag som Attendo nu gör med bland annat en obligatorisk utbildning i uppförandekod och meddelarskydd för samtliga sina chefer. Det är bra och nödvändigt. I DN kan du läsa mer om de åtgärder Attendo nu vidtar.

Det pågår också en mindre debatt om att lagar behöver skärpas så att medarbetare i privata vård- och omsorgsverksamheter ska ha samma meddelarskydd som personal i offentligt drivna verksamheter. Vi känner inte igen oss i denna debatt eftersom, vilket är mycket viktigt att understryka, medarbetare i vård- och omsorgsverksamheter som är offentligt finansierade redan åtnjuter samma meddelarskydd som medarbetare i offentligt drivna verksamheter.

Meddelarskyddet innebär i korthet följande:

  • Anställda eller andra som är sysselsatta i verksamheten har rätt att anskaffa och lämna muntliga uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier.
  • De har rätt att vara anonyma.
  • Du som arbetsgivare får inte försöka ta reda på vem som lämnat uppgifterna.
  • Du får inte heller vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser mot någon som utnyttjat sina rättigheter enligt lagen.

Om du som medlemsföretag i Vårdföretagarna vill fördjupa dig ytterligare kommer vi inom kort återkomma med ett webbinarium på temat.

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna