Hoppa till innehåll
Vi Gör Skillnad

400 000 fler patienter har listat sig på privat drivna vårdcentraler

En kartläggning i tidningen Dagens Medicin visar att trenden de senaste fem åren är att allt fler patienter listar sig hos privat drivna vårdcentraler. En något stabilare läkarbemanning, som i sin tur ger kontinuitet för patienterna, kan vara huvudorsaken.

De privat drivna vårdcentralerna är uppskattade av sina patienter. Det har vi, år efter år, kunnat se i patientnöjdhetsmätningarna från SKR, som vi analyserar i Patienttoppen. I vår senaste analys var 68 av de 100 vårdcentraler med högst betyg från patienterna privat drivna. Den kartläggning som tidningen Dagens Medicin publicerade för en tid sedan av listningen i primärvården förstärker bilden.

Enligt Dagens Medicins kartläggning har antalet listade patienter på privat drivna vårdcentraler ökat med 11 procent under de senaste fem åren. Den regiondrivna primärvården har, enligt tidningen, inte haft samma patientutveckling, utan stått still eller backat i varannan region.

Kartläggningen från Dagens Medicin visar sammantaget att mer än 400 000 fler patienter har valt att lista sig hos de cirka 510 privat drivna vårdcentralerna under de senaste fem åren (sedan årsskiftet 2016/2017). Tillsammans har de därmed ansvar för nära 4,1 miljoner patienter. De omkring 660 regiondrivna vårdcentralerna ökade antalet listade patienter med 9 000 under samma period och har totalt sex miljoner patienter.

Vårdvalet sporrar till kvalitetskonkurrens, eftersom patienten har möjlighet att byta vårdcentral om hen inte är nöjd. Det illustreras i reportaget. Sofia Ljung, förvaltningschef för de regiondrivna vårdcentralerna i Skåne, kommenterar angående utvecklingen av listningen att ”För oss i den offentliga primärvården innebär det en ökad konkurrens. Vi förbättrar oss och ställer om för att kunna erbjuda en bättre tillgänglighet och kontinuitet”. Kvalitetskonkurrensen i vårdvalet gynnar därmed patienterna hos både privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Både Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma och jag får i Dagens Medicin möjlighet att resonera om möjliga orsaker till att fler patienter listar sig hos privat drivna vårdcentraler. Vi bedömer båda att en något stabilare läkarbemanning är en huvudorsak. Min bild är att Vårdföretagarnas medlemsföretag i hälso- och sjukvården och andra privat drivna vårdcentraler har lättare att attrahera och behålla läkare och annan vårdpersonal. Det ger i sin tur stabilitet i verksamheten och bidrar till kontinuitet i patientkontakterna, vilket många patienter uppskattar.