Rapport från Vård­företagarna

Patienttoppen 2020

Vård­företagarna publicerar för nionde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Patienttoppen 2020 baseras på underlaget från de 21 regioner som deltog i den senaste nationella patientenkäten.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en nationell lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i de 21 regionerna.

Resultaten i korthet:

  • 15 av de 20 vårdcentraler i Sverige som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
  • 68 av de 100 vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • I 18 av 21 regioner är det de privat drivna vårdcentralerna som uppskattas mest.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.
  • De privat drivna vårdcentralernas patienter är mer nöjda idag än för tre år sedan.

 

Om Patienttoppen

Patienttoppen är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården, där Vård­företagarna jämför patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler. I denna undersökning, som genomfördes under slutet av 2019deltog 1151 vårdcentraler492 av dessa är privat drivna.

Läs mer om den nationella patientenkäten på SKR.se.

Vård­företagarnas arbete

Har du frågor om undersökningen eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.