Rapport från Vård­företagarna

Patienttoppen 2018

Ladda ned Patienttoppen 2018

Vård­företagarna publicerar för sjunde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKL:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Här hittar du resultat från Sveriges regioner och landsting*, samt en topplista över landets 100 vårdcentraler med mest nöjda patienter. För ytterligare fördjupning rekommenderar vi att ladda ned den fullständiga rapporten.

Resultaten i korthet:

  • 16 av de 20 vårdcentraler som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
  • Av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är 72 privat drivna.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

 

* I undersökningen ingår 1 051 vårdcentraler, varav 446 drivs i privat regi. Det motsvarar 42 procent av vårdcentralerna i undersökningen. På grund av tekniska problem i SKL:s mätning ingår inte vårdcentralerna i landstinget i Värmland och landstinget i Kalmar i analysen.