Rapport från Vård­företagarna

Patienttoppen 2019

Vård­företagarna publicerar för åttonde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKL:s nationella patientenkät för primärvården. Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Patienttoppen 2019 baseras på underlaget från de tio regioner som deltog i den senaste nationella patientenkäten. Om din region inte finns med i år är det sannolikt att de fanns med i den förra samm­anställningen, i Patienttoppen 2018.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en nationell lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i de regioner som deltagit i årets mätning. 100-listan erbjuder alltså inte en fullständig överblick för hela landet.

Resultaten från de tio regionerna i korthet:

  • 17 av de 20 vårdcentraler som har högst patientnöjdhet är privat drivna.
  • 69 av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.
  • Kontinuitet och koordinering är det kvalitetsområde där privat och offentligt drivna vårdcentraler skiljer sig mest åt, till de privat drivna vårdcentralernas fördel.

 

* Vård­företagarna har analyserat SKLs senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Analysen omfattar totalt 10 regioner, 775 vårdcentraler och har besvarats av 56 545 personer. 350 av vårdcentralerna är privat drivna. Det motsvarar 45 procent.