Hoppa till innehåll

”Vi behövs för kundernas skull”

Det är med lokalt fokus och massvis av optimism som Björkö assistansmed vd Hanna Weitman i spetsen, driver sin verksamhet framåt. Sedan starten har verksamheten präglats av samma värderingar, där öppenhet, nytänkande, kundfokus och glädje är det centrala. Målet är att genom individuella anpassningar skapa personlig livskvalitet för varje enskild kund. 

– På Björkö ser vi varje kunds individuella behov och önskemål. Kvaliteten blir ju lika för alla, men utifrån assistansanvändarnas önskemål kan vi göra individuella anpassningar. Med 30 olika kunder skulle man kunna säga att vi utför assistansen på 30 olika sätt, berättar Hanna.  

Assistans i Sörens anda sedan 2003 

Björkö Assistans startade sin verksamhet 2003. Då utifrån en enda kund, grundaren Sören Erikssons son Jens som hade ett funktionshinder. När Jens skulle flytta hemifrån var Sören inte övertygad om att den assistans hans son tidigare fått via kommunen och en annan privat utförare var i linje med familjens egna värderingar. Han önskade en mer individanpassad assistans där fokus låg på assistansanvändarens behov och förutsättningar. Därför bestämde han sig för att ta saken i egna händer och startade Björkö Assistans. 

– Med tiden blev det allt fler som gillade Sörens synsätt, och kundkretsen växte. Sören gick bort för två år sedan, men hans önskan var att Björkö skulle fortsätta drivas i samma anda. Alltid med assistansanvändaren i fokus. Och det har vi fortsatt med, säger Hanna. 

Lokal närvaro skapar personligt engagemang 

Idag ger Björkö assistans till 30 kunder runt om i Östergötland, mellan 6 och 80 års ålder. Att de är en liten verksamhet med lokal närvaro, tycker Hanna är positivt.  

– Vi är ett mindre och lokalt assistansbolag vilket gör att jag som vd känner till alla assistansanvändare och assistenter. Att ha en personlig relation till medarbetare, anhöriga och assistansanvändare är lättare när vi är mindre. Många väljer oss just för att vi är mindre och mer personliga. 

Storleken skapar större utsatthet 

Att vara ett litet företag innebär också en större ekonomisk utsatthet. Beslut gällande schablonersättning påverkar verksamheten i högsta grad. När den årliga uppräkningen av ersättningen, som riksdagen beslutar om, inte följer kollektivavtalade löneökningar tvingar det till neddragningar på exempelvis utbildningsinsatser för medarbetare.  Dessutom är oron för att råka ut för återbetalningskrav från Försäkringskassan på redan utbetalda belopp, så kallade återkrav, stor. 

– Ett återkrav skulle innebära stora problem för oss. Vi jobbar såklart hårt för att assistansen ska utföras på exakt rätt sätt, men eftersom vi inte kan vara med på plats i den dagliga verksamheten kan vi heller inte ha hundra procent kontroll. Vi måste ha förtroende för våra medarbetare.  

Att små fel kan ge återkrav på hela perioden som en kund varit assistansberättigad, menar Hanna är ett problem. Det kan nämligen leda till stora återbetalningsbelopp. Björkö har tidigare drabbats av ett mindre återkrav, som var ett resultat av en tidigare assistansutförares felrapportering av timmar. Trots att assistansen hade utförts hos någon annan, fick Björkö stå för kostnaden eftersom assistansanvändaren hade blivit deras kund.  

– Får vi in en ny kund vill vi numera ha hela historiken så att vi som bolag inte drabbas i efterhand. Även om det såklart är bra att oseriösa aktörers handlingar kommer fram i ljuset, finns det ändå en oro att Björkö ska drabbas indirekt, säger Hanna. 

Höga kvalitetskrav

När det gäller debatten om fusk och kriminalitet inom assistansbranschen, menar Hanna att Björkö som verksamhet inte påverkas särskilt mycket. Däremot ställer det politiska och mediala landskapet större krav på verksamhetens kvalitet 

– Jag är väldigt restriktiv med vem vi tar in i vår verksamhet. Vi tar oss bara an assistansärenden som känns seriösa och där jag vet att vi kan göra ett bra jobb.  

Genom att kontinuerligt arbeta med kvalitetsfrågor kan Björkö säkerställa att de följer de krav som ställs på dem som assistansföretag. Hanna berättar också om vikten av att stärka assistenterna i sina roller. På Björkö görs detta genom personalmötenkontinuerliga utbildningsinsatser och självstyrande team där medarbetare får ta eget ansvar. Medlemskapet i Vårdföretagarna är också en trygghet  

– Att tillhöra en arbetsgivarorganisation handlar för oss om att vara seriösa. Genom Vårdföretagarna kan vi ha kollektivavtal för våra medarbetare vilket känns jätteviktigt. Dessutom hjälper de oss att driva olika frågor framåt.   

Trots orosmoment, tror Hanna på en ljus framtid för assistansen. Hon vet vilket värde assistansen har för kunderna, och väljer att fokusera på verksamheten snarare än politiska och mediala debatter. Utöver det hoppas Hanna på en fortsatt variation av assistansföretag i olika storlekar.  

Framtiden är ljus för branschen 

– Vi har levt med den här debatten så länge, och jag vill inte att den ska förstöra vår fina verksamhet. Det är viktigt att jobba påvisa att vi gör ett riktigt bra jobb och att vi behövs. Jag tror verkligen på assistansen, vi behövs för kundernas skull.