Hoppa till innehåll

I regeringens pressmeddelande står det bland annat att om olika vårdgivare delar dokumentation med varandra ökar patientsäkerheten och samordningen av vårdinsatser.

Det är en angelägen fråga som Vårdföretagarna arbetat med under många år, bland annat inom ramen för samverkan kring Socialstyrelsens öppna jämförelser. Det behövs en nationell infrastruktur för sammanhållen journalföring.

En viktig förutsättning för en mer patientsäker vård och bättre samverkan är en sammanhållen journalföring mellan hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner. Vård- och omsorgsgivare, oavsett driftsform, måste kunna dela information med varandra över huvudmannagränsen för att kunna bedriva patientsäker vård. Detta skrev Vårdföretagarna även i remissvaret God och nära vård 2020:19.

Vårdföretagarna välkomnar att regeringen ger E-hälsomyndigheten uppdraget att ytterst styra på säkrare vård och omsorg och att verksamheten blir sömlös.