Hoppa till innehåll

”Assistansen präglas av så mycket värme och livsglädje”

Assistansföretaget Särnmark brinner för alla människors rätt att leva – och inte bara överleva. Sedan 1992 har Särnmark drivit den privata assistansverksamheten med framgång. Receptet är trygghet, transparens och kundinflytande, menar Marika Philipson, vd och koncernchef på Särnmark sedan sju år tillbaka. 

– Jag har jobbat som vd i många bolag, i vitt skilda branscher och den här branschen utmärker sig verkligen. Den är både viktig och intressant och även om det finns massor av saker som kan bli bättre så präglas den också av så mycket värme och livsglädje.  

Verksamhet som bygger på egna erfarenheter 

1978 råkade Mikael Särnmark ut för en olycka. Han fick en hjärnskada som senare orsakade en vårdskada vilket resulterade i en halvkroppsförlamning. Mikael behövde assistans för att klara vardagen men den hjälp som gick att få var enbart via hemtjänst. Under många år var Mikael missnöjd med hemtjänsten som inte kunde ge honom det stöd och den flexibilitet som just han behövdeHan önskade mer individanpassade assistanslösningar.  

I takt med Mikaels växande engagemang fick han 1991 möjlighet att genom ett pilotprojekt i Östermalms stadsdelsförvaltnings regi rekrytera sina egna assistenter. Efter ett lyckat resultat föds idén om att starta eget. Fyra år senare grundade Mikael och hans assistent Cecilia Ekholm assistansföretaget Särnmark Assistans AB. Projektet blev alltså, i det lilla, en tidig variant av den frihetsrevolution som LSS-lagen innebar för personer med funktionsnedsättning när den infördes 1994. Idag räknas Särnmark som branschens äldsta privatägda assistansföretag och drivet är detsamma nu som då.  

– Vi vill göra livet enklare för kunden, och låta kunden förbli så självbestämmande som möjligt. Det har alltid varit och kommer alltid att vara vår absolut främsta drivkraft, säger Marika.  

Driv och engagemang för branschens bästa 

Än idag ägs Särnmark av grundarna Mikael och Cecilia. Med den långa erfarenheten av mer än 25 år i branschen är deras övertygelse om att personligt anpassad assistans förändrar människors liv lika stark nu som då.  

Särnmarks kunskap, stabilitet och politiska engagemang behövs. Att branschen lockat till sig vissa oärliga aktörer genom åren gör vd:n Marika upprörd. Hon menar att det drabbar de som verkligen är i behov av hjälp, skadar allmänhetens förtroende för hur skattepengar hanteras och missgynnar alla seriösa företag. 

– Med kunder som redan har utmaningar och i vissa fall svårigheter att uttrycka sig skapas tyvärr visst utrymme för fusk och oärlighet. Så länge det finns oärliga aktörer måste vi fortsätta att utveckla kvalitetskontrollerna, säger Marika. 

Hård internkontroll för att undvika återkrav  

Genom ett gediget kvalitetsarbete och kontinuerliga kontroller arbetar Särnmark för att ständigt förbättra verksamhetenTrots detta berättar Marika om en oro att Särnmark själva ska bli misstrodda, på grund av det hårda mediala och politiska klimatet kring assistansHon upplever att den negativa debatten om assistansbranschen skapar ringar på vattnet och drar alla assistansbolag över en och samma kam. Det skapar en oro och ökad utsatthet, inte minst ekonomisktBedömningen vid återkrav, där Försäkringskassan kräver tillbaka ersättning för redan utbetalda medelkan ibland anses orättvis, vilket Särnmarks erfarenheter ger fog för. Av de tre större återkrav som företaget drabbats av drogs ett tillbaka, ett överklagades och vanns och ett pågår just nu. Marika menar att återkraven givetvis påverkar verksamheten och ekonomin. 

Särnmark arbetar aktivt med att efterleva rutiner och säkra kvaliteten på assistansen. Jobbet består dels i att utveckla kvalitetsstyrningen och dels i att ha kontinuerlig kontakt med kunder och assistenter. Marika berättar att uppföljning, närvaro och en bra och tät dialog är viktiga delar för att säkra kvaliteten på verksamheten. 

 Vi jobbar hela tiden med att förbättra våra rutiner för att kunna ha en god insikt i verksamheten, ge god service till våra kunder och ha en bra relation till både kunder och personal. Det är en förutsättning för att säkra kvaliteten. 

Ser ljust på assistansens framtid 

Marika ser utrymme för förbättring i branschen rent generellt och ser ljust på assistansens framtid. Hon är positiv till medlemskapet i Vårdföretagarna, och menar att en enhetlig inställning är avgörande för att förbättra branschen och återupprätta dess förtroendeHär spelar Vårdföretagarna en viktig och avgörande roll i förändringen.  

 – Jag tror och hoppas på en tätare dialog mellan oss seriösa anordnare och myndigheterna. Vi som faktiskt vill förändra och förbättra branschen ska inte straffas för att det finns ett fåtal oseriösa aktörer. Med gemensamma krafter kan vi säkerställa ökad trygghet och livskvalitet för fler människor.