Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Uppdatering 26 mars: Vad händer näringspolitiskt på Vård­företagarna?

Det pågår ett intensivt arbete hos våra medlemmar runtom i landet. För en stor del är coronavirusets effekter redan väldigt kännbara, för andra handlar det om att förbereda sig inför det som troligen komma skall. På Vårdföretagarna gör vi det vi kan för att underlätta situationen. Här kommer ett axplock av vårt aktuella påverkansarbete.

En aldrig sinande ström av avbokade besök fortsätter att sätta flera av våra medlemmar under mycket hård ekonomisk press. Vårdföretagarna arbetar intensivt för att de ska kunna omfattas av regeringens krisåtgärd korttidspermittering. Det handlar t.ex. om rehabkliniker, daglig verksamhet, vårdgivare inom psykoterapi m.fl. Men för att korttidspermitteringen ska gälla vård och omsorgsföretag, som huvudsakligen finansieras av det offentliga, krävs en justering i lagstiftningen. Vårt mål är att Riksdagen gör det inför att beslutet om reglerna för korttidspermittering fattas den 2 april.

Andra verksamheter hos våra medlemmar ställer nu om personal och resurser för att hjälpa regioner att hantera coronakrisen. För att underlätta det arbetet har Vårdföretagarna och Sveriges kommuner och regioner, SKR, tagit fram en gemensam vägledning om denna samverkan.

En annan aktuell diskussion som berör våra medlemsföretag är den om en eventuell skolstängning. Om det sker, som ett led i att minska smittspridningen, behöver barnomsorgen tryggas för medarbetare inom såväl vården som omsorgen. Det har vi tidigt påpekat för myndigheten för samhällsberedning, MSB, som idag har publicerat föreskrifter som tydliggör att så också blir fallet.

För en vecka sedan tillskrev vi landets alla kommuner och regioner samt ett antal myndigheter med en övergripande vädjan om att tillfälligt minska ner på administration och krav. I tider som dessa kan inte planerade tillsyner, uppföljningar och stelbenta regelverk tillåtas hindra den snabbhet och flexibilitet som behövs. Vården och omsorgen måste få fokusera på det som är riktigt viktigt. Det är glädjande att både Inspektionen för vård och omsorg och Försäkringskassan har tagit till sig detta.

Vårdföretagarna har under veckan träffat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark om krisens påverkan på arbetsmiljön i sjukvården, och socialminister Lena Hallengren om coronavirusets påverkan på äldreomsorgen. I båda våra träffar har vi tryckt på den stora bristen på skyddsutrustning och att det behövs bättre vägledning om hur arbetsgivare ska agera när skyddsutrustning faktiskt saknas. Läs mer.

Avslutningsvis, det är välkommet att regeringen har gjort en utfästelse om att staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset. Viktigt är nu att merkostnaderna hos samtliga vård- och omsorgsgivare, oavsett regiform, ingår i kompensationen. Detta förtydligande arbetar vi vidare för.