Hoppa till innehåll

Avgörande att trygga barnomsorg för fler yrkesgrupper i vård och omsorg, MSB

Regeringen har meddelat att barnomsorgen ska tryggas för personer med samhällskritiska yrken om vi hamnar i ett läge där landets förskolor och skolor tvingas stänga till följd av coronautbrottet. Det är bra. Under rådande omständigheter är förmågan att säkra personalförsörjningen i vården och omsorgen helt central.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått uppdraget att ta fram vilka yrken som ska betecknas som samhällsviktiga och kunna få tillgång till barnomsorg vid en eventuell skolstängning. Hälso- och sjukvården och äldreomsorgen har redan pekats ut. Men det finns fler yrkesgrupper inom omsorgen som är av avgörande betydelse för att skydda liv och hälsa. Personal inom personlig assistans, särskilda boenden, HVB-hem, LSS-boenden och personal i dagverksamhet är exempel på sådana. De är alla nödvändiga för att säkerställa att redan utsatta personer har goda möjligheter att klara sig genom den nu pågående krisen.

Vi uppmanar därför MSB att inkludera breda yrkesgrupper inom vården och omsorgen i sin lista av yrkesgrupper med samhällsviktiga uppdrag. Du kan läsa vårt brev till MSB här.

Redan nu ökar sjukskrivningstalen och personalbristen är på sina håll ett faktum. Om personal utöver detta riskerar att stanna hemma med barn vid en eventuell skolstängning i Sverige kan bemanningssituationen förvärras ytterligare. Vi välkomnar beskedet om tryggad barnomsorg och hoppas nu att breda yrkesgrupper inom såväl vården som omsorgen får tillgång till den. Det är en viktig del i att klara personalförsörjningen i denna svåra tid.