Hoppa till innehåll

Vägledning för regioner och vård­företag i coronakrisen

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns i befintliga avtal.

Hälso- och sjukvården befinner sig i ett mycket ansträngt läge. Vården behöver nu ställa om resurser och personal för att hantera krisen. Privata vårdföretag utgör en viktig resurser i vården och bidrar redan idag i att hantera virusutbrottet.

I en del regioner saknas idag vägledning i befintliga avtal om de privata aktörernas roll, ansvar och förutsättningar att bidra med personal och andra resurser i extraordinära situation. Tillsammans har SKR och Vårdföretagarna därför tagit fram en vägledning för hur privata vårdgivare kan bidra på olika sätt under den pågående pandemin. Hur insatserna ska se ut avgörs av regionernas behov utifrån den aktuella situationen.

– Vår gemensamma vägledning kan användas under den pågående pandemin i de fall det saknas vägledning i befintliga avtal mellan regionen och privata vårdföretag. Både regioner och vårdföretag har de senaste dagarna efterfrågat en vägledning och det är därför viktigt att vi snabbt och gemensamt tagit fram denna, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– I det krisläge som uppstått är det viktigt med en samsyn kring samarbetet mellan privata vårdgivare och regioner. Företag och medarbetare i privat driven vård vill bidra så långt det är möjligt och den här gemensamma vägledningen ger förutsättningar för det, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Dokument: Gemensam vägledning avseende regioners och privata vårdföretags samverkan med anledning av den pågående pandemin