Hoppa till innehåll
Näringspolitisk expert

Säkra bemanning inom personlig assistans

Assistansen är avgörande för enskilda människors vardag och välmående. Därför är det av stor betydelse att assistansanordnare kan bemanna för att täcka de luckor som nu uppstår med ökande sjukskrivningstal och behov av social distansering. Vårdföretagarna ser att Försäkringskassan spelar en viktig roll i detta, med en möjlighet att underlätta bemanning genom tillfälliga rutinförenklingar.

Vi har därför tillskrivit Försäkringskassan med förslag på vad man skulle kunna göra för att underlätta för assistansanordnare i samband med coronaviruset. För att påskynda processen från rekrytering till att nya assistenter kan börja arbeta föreslår Vårdföretagarna bland annat ett tillfälligt undantag från kravet på att blankett 3066 ska vara inlämnad och behandlad av Försäkringskassan innan personlig assistent påbörjar sitt arbete. I dagsläget måste blanketten skickas in även för befintliga assistenter om de börjar arbeta hos en ny assistansanvändare, vilket försvårar flexibilitet och snabba lösningar i det nu uppkomna läget. Naturligtvis ska blankett 3066 lämnas in, men vi föreslår ett tillfälligt undantag där det medges att den behandlas av Försäkringskassan efter påbörjat arbete.

Läs vår skrivelse med förslag till Försäkringskassan.