Hoppa till innehåll

IVO har nu gjort ett principiellt uttalande om tillstånd för äldreboenden som vill erbjuda korttidsplatser för att avlasta sjukvården under coronapandemin. Vårdföretagarna har drivit att tillståndskravet temporärt ska avskaffas i en skrivelse till IVO.

Eftersom många som vårdas på sjukhus är äldre, kan äldreboenden avlasta sjukhusen genom att bereda korttidsplatser för vård av personer som inte längre behöver sjukhusvård, men som inte klarar att flytta hem direkt.

Med dagens regler behöver privata utförare ansöka om ett nytt tillstånd eller en ändring i befintligt tillstånd, om platserna används för permanent boende eller för en annan målgrupp. Eftersom handläggningstiderna är långa försvårar det ett snabbt och flexibelt agerande i en akut situation.

IVO:s besked är att det inte finns en formell möjlighet att bevilja en generell dispens från tillståndskraven, men skriver att extraordinära åtgärder som kan behöva vidtas under pandemin kommer att ses i ljuset av situationen vid kommande tillsyn/tillståndsprövning. Detta under förutsättning att avsteg dokumenteras och att en riskbedömning görs.

Det är välkommet att IVO fattat ett snabbt beslut, även om Vårdföretagarna hellre hade sett ett fullständigt slopande av tillståndskravet.