Hoppa till innehåll
Sabina Joyau - näringspolitisk chef
Sabina Joyau - näringspolitisk chef

Vad händer näringspolitiskt på Vård­företagarna?

Coronaviruset framfart får mycket stor påverkan på Vårdföretagarnas medlemmar. Vår uppgift är nu att arbeta för att de negativa effekterna blir hanterbara.

Det är välkommet att regeringen har föreslagit åtgärder för att dämpa de negativa ekonomiska konsekvenserna som coronaviruset för med sig för företag. Bland förslagen finns ett utvidgat stöd till korttidsarbete och att staten tar kostnaden för ett slopat karensavdrag. Men mer behövs. I detta arbete samverkar vi med Almega och Svenskt Näringsliv. Här kan du läsa mer.

Parallellt arbetar Vårdföretagarna med de specifika effekter som coronaviruset har på vården och omsorgens verksamheter. Ett kraftigt ökat behov av sjukvård i kombination med brist på personal efter att Folkhälsomyndigheten, för att minska risken för smittspridning, anmodar vård och omsorgspersonal med milda symptom att stanna hemma får naturligtvis stora konsekvenser. Vårdgivare behöver förutsättningar för att snabbt kunna ställa om till denna nya situation. Vårdföretagarna arbetar nu med att ta fram ett antal förslag på temporära åtgärder som kan underlätta, det måste till exempel finnas en öppenhet från regioner och kommuner att acceptera avsteg från gällande krav i avtalen sett till rådande situation. Det handlar också om att arbeta för att de privata vård- och omsorgsgivarna får ta del av regeringens utlovade kompensation för extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till coronaviruset.

I närtid kommer både socialministern och regeringens särskilda samordnare för coronavirusets effekter på näringslivet att uppvaktas om dessa förslag.

Våra medlemmar gör sitt yttersta i en tuff situation. Vår uppgift är att underlätta deras arbete.