Hoppa till innehåll

Vad är kvalitet och hur ska det mätas och redovisas? Nationella principer saknas, men engagemanget från Vårdföretagarnas medlemmar är starkt. Assistansföretaget Bra Liv är en av många verksamheter som lägger stor kraft på att utveckla kvalitetsarbetet. Emma Fred, kvalitetsansvarig på företaget, ser det som en självklarhet att öppet redovisa hur de arbetar med frågorna.

– Vi kvalitetsdeklarerade första gången 2017 och har fortsatt sedan dess. För oss är det viktigt att visa hur vi arbetar med kvalitet och transparens, både gentemot våra medarbetare och uppdragsgivare, säger Emma Fred, kvalitetsansvarig på Bra Liv.

Mycket att utgå ifrån
Kvalitetsdeklaration enligt Vårdföretagarnas standard innefattar bland annat att beskriva det systematiska arbetet med kvalitet och utveckling, hur nationella krav uppfylls och verksamhetens resultat i patient- eller brukarundersökningar. Bra Liv, med uppdragsgivare från Anderstorp till Timrå, bedriver ett omfattande kvalitetsarbete. Att deklarera enligt Vårdföretagarnas standard krävde visserligen en insats från Emma och hennes kollegor, men det mesta fanns redan på plats.

– Vi har så mycket att utgå ifrån och har jobbat länge med frågorna. Jag tycker att det har varit en rolig process som också fungerar som en påminnelse om hur viktigt det är att arbeta löpande med kvalitet, säger Emma Fred.

Trygghet för medarbetarna
Att medarbetarna och uppdragsgivarna är de viktigaste resurserna i kvalitetsarbetet återkommer Emma Fred och kollegan Emelie Karlsson, verksamhetschef, till flera gånger under vårt samtal.

– Våra personliga assistenter tillsammans med uppdragsgivarna vet bäst. Deras upplevelser, förslag och synpunkter är avgörande för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Det ger trygghet för medarbetarna att ha en tydlig vägledning i arbetet och veta vad vi står för, säger Emelie Karlsson.

Ifrågasatt bransch
Enligt Försäkringskassans uppgifter fanns det i december 2019 drygt 14 000 assistansberättigade. En viktigare reform än rätten till personlig assistans, för de som omfattas av den, är svår att tänka sig. Syftet är att ge personer med en omfattande funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Dessvärre har den personliga assistansen dragit till sig en del oseriösa och ibland rent kriminella aktörer. Bra Liv menar att det är ett skäl för goda krafter att visa upp sitt arbete.

– För oss är det viktigt att vara transparenta med hur vi jobbar, särskilt med tanke på att det finns en del problem i branschen. Det finns ingen anledning att vara hemlig i de här frågorna, säger Emelie Karlsson.

Vill du kvalitetsdeklarera din verksamhet?

Möjligheten att kvalitetsdeklarera är en medlemsförmån som finns tillgänglig för företag med verksamhet inom primärvård, äldreomsorg särskilt boende, individ och- familjeomsorg eller personlig assistans. Mallarna är framtagna av Vårdföretagarna, i nära samarbete med medlemsföretag inom de olika verksamhetsområdena. I februari 2020 har 339 verksamheter valt att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard.

Läs mer om hur det går till att kvalitetsdeklarera enligt Vårdföretagarnas standard. Kontakta gärna Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare, om du har frågor.