Av landets 100 mest uppskattade vårdcentraler drivs 72 i privat regi

Privatdrivna vårdcentraler får högre kvalitetsbetyg av patienterna. Framför allt är patienterna mer nöjda med kontinuiteten vid de privata mottagningarna. Av de 100 vårdcentraler som har mest nöjda patienter är 72 privat drivna. Resultaten står sig mellan åren.

De privat drivna vårdcentralerna är högt uppskattade av patienterna och patienterna upplever att kvaliteten är något högre i den privat drivna primärvården än i den landstingsdrivna. Störst är skillnaderna när det gäller kontinuitet, där de privat drivna vårdcentralerna får högre kvalitetsbetyg. Patienterna hos de privata vårdcentralerna får i högre utsträckning träffa den läkare de förväntade sig och samma läkare vid sina besök.Det visar en analys som Vårdföretagarna har gjort av Sveriges Kommuner och Landstings senaste patientenkät. Vårdföretagarnas analys är den sjunde i ordningen och resultaten står sig över åren.

– Sjukvård är för väljarna en av de viktigaste valfrågorna och undersökningen visar att de privat drivna vårdcentralerna har en självklar roll att fylla. I ett politiskt klimat präglat av förslag om vinsttak finns behov att visa hur uppskattade de privat drivna vårdcentralerna är av sina patienter, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.

Vårdföretagarna har analyserat SKL:s senaste nationella patientenkät utifrån vårdcentralernas regiform. Undersökningen omfattar totalt 1051 vårdcentraler och har besvarats av närmare 80 000 personer. 446 av vårdcentralerna är privat drivna.

För mer information kontakta:
Karin Liljeblad, näringspolitisk expert sjukvård
072-552 66 35, karin.liljeblad@almega.se

Ladda ned Patienttoppen 2018