Ett riktigt gott nytt år!

2016 var ett år då landets nyhetsredaktioner gavs många möjligheter att skriva om häpnadsväckande och oväntade händelser i världen. Det råder ingen tvekan om att oron i världen har ökat och att gamla sanningar är satta i gungning. Oro och osäkerhet har präglat också det inrikespolitiska klimatet under året – inte minst för privata vård- och omsorgsgivare.

Reepaluutredningens förslag presenterades den 8 november. Vi visste redan tidigare att utredningens fokus inte är hur kvaliteten ska öka i välfärden utan hur vinster ska begränsas. Mycket riktigt gick Ilmar Reepalus förslag ut på detta – eller snarare en modell som i praktiken är ett totalt vinststopp –  och avfärdade samtidigt möjligheten att införa kvalitetsmått och kvalitetsuppföljning med hänvisning till att detta skulle vara för svårt och komplicerat att genomföra.

Vårdföretagarna kommer naturligtvis att svara på Reepaluutredningens betänkande med ett remissvar. Vi uppmuntrar samtidigt andra berörda myndigheter, organisationer och företag att göra detsamma. Vi hoppas också att många av de kommuner och landsting som förlitar sig på privata utförare inom vård och omsorg för en tillgänglig välfärd av hög kvalitet tar tillfället i akt och beskriver vad en verklighet utan privata utförare skulle betyda för dem.

Utöver en rad frågor kopplade till hur politiken påverkar förutsättningarna för privata vård- och omsorgsutförare har Vårdföretagarna också arbetat intensivt med avtalsfrågor och liknande arbetsgivarfrågor.

I december slöts nya kollektivavtal med Kommunal för privatanställda undersköterskor. De mycket tuffa förhandlingarna kunde ha slutat i strejk. Men en lösning kunde träffas som var en framgång för båda avtalsparterna. För Vårdföretagarnas del är vi mycket nöjda över att ha rott i land en extrasatsning på undersköterskor – ett avgörande arbete i dagens svenska vård och omsorg.

Även förhandlingarna om ett nytt avtal för personliga assistenter blev mycket tuffa, även dessa med Kommunal. Situationen är mycket pressad för landets privata assistansanordnare. Utan en tillräckligt hög uppräkning av statens assistansersättning kommer lönerna urholkas och kvaliteten vara i fara. Både Vårdföretagarna och Kommunal är överens om vikten av att höja assistansersättningen. För att inte assistansen för tusentals personer med funktionsnedsättning ska vara i fara måste regeringen ta sitt ansvar, erkänna LSS-reformen för den kostnadsbesparande reform den är och den livskvalitet den möjliggör. Om inte det görs riskerar en bransch där 4 av 10 företag inte når positivt resultat att snart få uppleva konkurser.

Allt detta och mycket annat har gjort 2016 till ett utmanande år för privata vård- och omsorgsgivare. 2017 tror vi blir speciellt, inte bara för att en rad avgörande politiska frågor, för att föreningen Vårdföretagarna då fyller jämt – 70 år. Självklart har föreningen sett olika ut genom åren och haft olika fokusområden. Men jubileet säger något om långsiktigheten i föreningen och att vi är här för att stanna. Det är värt att fira och det är värt att uppmärksamma.

Med detta önskar vi er ett riktigt gott nytt år!

Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör, och Håkan Tenelius, näringspolitisk chef