”Vänsterledarens ointresse för kvalitet ett problem”

Jonas Sjöstedts artikel på DN Debatt (7/11) är lika lång som debattartiklar brukar vara i tidningen. Men trots dess längd skriver vänsterledaren inte på en enda plats om ordet kvalitet – det som borde vara utgångspunkten för debatten om vår gemensamma välfärd, skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna i sin replik.

Jonas Sjöstedt ställer krav på regeringen. Om Stefan Löfven inte gör vänsterledaren nöjd kan han plötsligt stå utan regeringsunderlag och den rödgröna budgeten falla. Men den utpressning Jonas Sjöstedt nu ägnar sig åt riktas inte främst mot Socialdemokraterna.

I stället är det över 50.000 äldre i privat hemtjänst eller äldreboende, runt 10.000 personer med personlig assistans och över 160.000 medarbetare som hotas av vänsterledarens ultimatum. För att inte tala om ett oräkneligt antal patientbesök. Det finns alltså många anledningar till varför Jonas Sjöstedts hot inte får tillåtas diktera villkoren.

Utgångspunkten för en bättre välfärd borde vara alla de mätningar som presenteras, som exempelvis Socialstyrelsens Kommun och Enhetsundersökning. Nästan dubbelt så många äldre har aktuella rutiner för den enskildes hälso- och sjukvård på privata äldreboenden än på kommunala, fler har rutiner för läkemedelsgenomgång och fler äldre har individuellt utprovade inkontinensskydd i privata boenden än på kommunala. Faktum är att privata äldreboenden är bäst på 18 av de 22 kvalitetsparametrar som undersöks.

Det är mot bakgrund av de privata äldreboendenas högre kvalitet kanske inte så konstigt att ordet kvalitet saknas i Jonas Sjöstedts artikel.

För om vänsterledaren bestämt sig för att de privata inslagen ska bort så spelar det ingen roll att 16 av de 20 mest populära vårdcentralerna drivs i privat regi. Undersökningen från SKL visar bland annat att en högre andel av de patienter som går till privata utförare rekommenderar vårdcentralen till en anhörig. Det är komplicerat att mäta kvalitet. Men nog säger det något om bemötandet och vården i allmänhet när vi är beredda att skicka dit våra närstående.

På samma sätt går det inte att bortse från att runt 65 procent av de personer som är berättigade till assistans – en reform där valfriheten är absolut – har valt en privat utförare.

Istället för att undersöka hur privata utförare kan hålla en så hög kvalitet och varför de väljs av så många patienter och brukare väljer Jonas Sjöstedt den enkla vägen.

Det är mycket enklare att asfaltera hela trädgården än att sätta sig ner på huk och rensa ogräset. Det kan framstå som resolut och handlingskraftigt. Men det krävs ingen trädgårdsmästare för att förstå vad som gått förlorat.

Jonas Sjöstedt utelämnar i sin artikel de konsekvenser som följer av ett vinsttak. Anledningen är att följderna skulle bli mycket svåra vilket bekräftas i den rapport regeringens egen utredare beställt.

Vänsterledarens ointresse för kvalitet är det verkliga problemet – inte vinstintresset i välfärden.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på DN debatt den 7 november 2016