3 av landets 5 bästa mindre sjukhus drivs av privata vårdgivare

Dagens Medicin har presenterat en topplista över landets sjukhus. Bland de fem bästa mindre sjukhusen drivs tre – helt eller till stor del – i privat regi. Den som funderar på om privata vårdgivare bidrar till sjukvårdens utveckling bör kika på Dagens Medicins lista.

Dagens Medicin har idag presenterat rankningslista över landets sjukhus. Den stora majoriteten av alla sjukhus drivs i region- och landstingsregi. Men på några håll i landet finns mindre sjukhus som drivs av privata vårdgivare. De kommer väl ut i Dagens Medicins undersökning.

capio_stgoran
I Dagens Medicins kategori mindre sjukhus återfinns tre privat drivna sjukhus bland de fem i topp.

rankning_dagensmedicin

På 2:a plats: lasarettet i Motala, där ungefär halva verksamheten drivs av Aleris och den andra hälften av Region Östergötland.

På 3.e plats: Capio S:t Görans sjukhus i Stockholms läns landsting

På 4:e plats: Bollnäs sjukhus, som drivs av Aleris och ligger i Region Gävleborg

Dagens Medicins rankningslista av landets sjukhus är inte vetenskaplig, vilket tidningen betonar. Men den tar hänsyn till en rad viktiga parametrar, där den tyngsta är medicinsk kvalitet. Andra indikatorer i tidningens undersökning är tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår och överbeläggningar. Läs mer här om hur undersökningen är gjord.

Det kan säkert finnas en och annan invändning mot Dagens Medicins rankningsmetod. Men det är ett gott steg på vägen att försöka göra sjukvårdens kvalitetsdata mer lättillgängliga för allmänheten. Vårdföretagarna driver på för att det ska bli lättare som patient att ta del av och jämföra både medicinsk och patientupplevd kvalitet i vården hos olika vårdgivare. Det är alldeles för svårt idag.

Bollnäs sjukhus

Vårdföretagarna lyfter i alla sammanhang att privata vårdgivare kan och vill bidra till sjukvårdens utveckling. Dagens Medicins undersökning understryker det. De privat drivna sjukhusen får topplaceringar när det gäller viktiga kvalitetsfaktorer i sjukvården. Vårdgivarna och deras medarbetare på sjukhusen har all anledning att fira. Och det finns starka skäl för landsting och regioner att ta tillvara de privata vårdgivarnas utvecklingskraft på fler håll i landet.

Ta del av Dagens Medicins rankning av sjukhus