Ett händelserikt år

När 2015 nu går mot sitt slut kan jag konstatera att vi har haft ett ovanligt händelserikt år.

Efterdyningar av riksdagsvalet 2014 har varit märkbara under hela året. Vänsterpartiets inflytande på regeringens politik gjorde sig tidigt påmind. Efter en höst där ett försök gjordes att riva upp Vårdvalet misslyckades, till del för att det underkändes av Lagrådet, fortsatte våren på liknande vis. I mars släpptes utredningsdirektiven till det som skulle komma att kallas Reepalu-utredningen. Direktiven gick tvärt emot Vårdföretagarnas syn på hur välfärden bäst utvecklas – att kvalitet bäst främjas med konkurrens och valfrihet, inte med begränsningar och hinder.

Eftersom myter om privat driven vård- och omsorg är så vanliga att de till och med letat sig in i en statlig utredning är det av största vikt att dessa motarbetas. Därför lanserade Vårdföretagarna under året Mytpolisen, som är ett sätt att hyfsa debatten och få den att handla om fakta snarare än myter och missuppfattningar. Mytpolisen har under året haft anledning att slå ner på både aktuella händelser och ”cold cases”. Framför allt har debattörer och journalister fått veta när de medvetet eller omedvetet fört vidare en myt om privat driven vård och omsorg.

Självklart är myterna vanligare bland politiker som inte tar sig tid att besöka de verksamheter de talar om. Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, påstod i en radiodebatt tidigare i år att han inte kände sig välkommen att besöka våra medlemsföretag. Det stämmer naturligtvis inte och för att bevisa att han hade fel blev han överöst av inbjudningar från våra medlemsföretag.

Han är fortsatt välkommen att besöka våra medlemsföretag – precis som andra folkvalda i riksdag, landsting och kommuner.

En av alla de saker Jonas Sjöstedt hade upptäckt om han besökt något av våra medlemsföretag är att privata vård- och omsorgsutförare är en integrationsmotor. Vår bransch kommer de närmaste åren att behöva många nya medarbetare. Samtidigt ökar kraven på samtliga utförare när en allt mer heterogen befolkning ställer krav på att omsorgstjänsterna anpassas. Våra medlemsföretag visar prov på att klara den omställningen – vilket lyfts fram i rapporten.

Regeringen har presenterat snabbspår för nyanlända till legitimationsyrken inom vården. Detta drivs tillsammans med arbetsmarknadens parter och där utgör Vårdföretagarna en aktiv del. Förhoppningen är att viktig kompetens snabbt ska tas tillvara men ännu återstår arbete från alla inblandade parter för att regeringens snabbspår ska vara tillfullo implementerat.

Men det är inte bara genom en förbättrad integrationsprocess privata vårdföretag kan spela en viktig roll. Även i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn gör våra medlemsföretag avgörande insatser. Utmaningen är stor men viljan att ställa om sina verksamheter för att ta emot, samt ge vård till de som kommer är lika stor.

Utöver allt detta har Socialstyrelsen återigen visat att privat äldreomsorg fortsatt håller högre kvalitet än den kommunala. Årets patientenkät visade, även det enligt tidigare år, att sju av de tio mest uppskattade vårdcentralerna drivs privat. Myndigheten för vårdanalys har visat att vårdvalet inte lett till mer ojämlik vård. Därmed har de slutsatser Riksrevisionen tidigare dragit om vårdvalets effekter en gång för alla kunnat tillbakavisas.

Som sagt, ett händelserikt år – även om bara en bråkdel fick plats i den här texten. Med detta vill jag önska er ett bra slut på det gamla året och en god början på det nya!