Privat äldreomsorg håller högre kvalitet

Socialstyrelsens har nu släppt Kommun- och enhetsundersökningen 2015 som undersökt kvaliteten på privata och kommunala äldreboenden. Datan visar tydligt att kvaliteten på de privata äldreboendena är bättre än på de kommunala.

- Vill man ha den bästa omsorgen för de äldre bör kommunerna öka samarbetet med de privata vårdgivarna. Allt fler undersökningar visar att privat driven äldreomsorg håller hög kvalitet och då blir det mycket märkligt att regeringen utreder begränsningar av sektorn, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

- Socialstyrelsens undersökning visar att kvaliteten i kommunala äldreboenden har förbättrats sedan förra året. Det är glädjande och betyder att äldreomsorgen i helhet blir bättre. Konkurrens mellan olika typer av boenden och möjlighet till jämförelser skapar en positiv kvalitetskonkurrens som lyfter äldreomsorgen, säger Inga-Kari Fryklund.

Kontakt
Erik Åslin
Presschef Vårdföretagarna
Tel: +46 72 702 6644
erik.aslin@almega.se

Inga-Kari Fryklund
Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Tel: 070 671 10 53
inga-kari.fryklund@almega.se

Fakta om kommun- och enhetsundersökningen
Resultaten baseras på svar från elektroniska enkäter. Totalt har 94 procent av verksamheterna inom särskilda boenden besvarat undersökningen, vilket motsvarar 2 178 särskilda boenden.

Se alla kvalitetsparametrar här.

Läs mer om undersökningen här.