Kommunalt självstyre när det passar?

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill ge landstingspolitikerna makt att avskaffa vårdvalet i primärvården. Å andra sidan ska samma landstingspolitiker förbjudas att låta privata vårdgivare driva akutsjukhus. Regeringens motsägelsefulla inställning till det kommunala självstyret i sjukvårdspolitiken får mig att tänka på Groucho Marx som sade: ”Dessa är mina principer. Men om du inte gillar dem har jag andra.”

Svenska Dagbladet rapporterar idag att sjukvårdsminister Gabriel Wikström förbereder en stopplag som ska hindra landstingen från att låta privata vårdgivare driva akutsjukhus. Lagändringen är en del av den vinstöverenskommelse som Vänsterpartiet har slutit med regeringen.

Regeringen försökte hösten 2014 snabbt avskaffa skyldigheten för landstingen att ha vårdval i primärvården, men blev tvungen att dra tillbaka lagförslaget efter allvarlig kritik från lagrådet. Regeringen har nu i sina direktiv till vinstutredaren Ilmar Reepalu gett utredaren i uppdrag att ta fram nya lagförslag till hur de nationella reglerna om vårdval ska tas bort. Lagförslagen ska presenteras i november. Regeringens huvudsakliga argument för att avskaffa skyldigheten att ha vårdval i primärvården är att de anser att landstingen bör få möjlighet att själva avgöra om de vill ha vårdval i primärvården eller inte.

I Stockholm drivs som bekant Capio S:t Görans sjukhus i privat regi. När Stockholms läns landsting jämfört verksamheten vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset och Capio S:t Görans sjukhus konstaterar landstinget, enligt SvD, att Capio S:t Göran är det mest effektiva akutsjukhuset. Capio S:t Görans sjukhus har högst medicinsk kvalitet. De har nöjdare patienter. De har nöjdare personal. Capio S:t Görans sjukhus utför också mer vård med samma resurser.

De nationella reglerna om vårdval i primärvården har utvecklat valfriheten, kvaliteten och tillgängligheten i hela landet. Runt om i landet har vi fått fler vårdcentraler, de allra flesta privat drivna och patienterna har fått reella möjligheter att välja, och välja bort, vårdgivare.

Regeringens hållning ifråga om det kommunala självstyret i sjukvårdspolitiken är paradoxal. Å ena sidan är det kommunala självstyret så viktig för regeringen att de nationella reglerna om vårdval i primärvården ska avskaffas, trots alla de positiva effekterna av vårdvalsreformen för patienterna. Å andra sidan ska landstingspolitikerna förbjudas att nyttja privata vårdgivare för att driva akutsjukhus, vilket måste sägas vara ett rejält ingrepp i det kommunala självstyret.

En röd tråd i båda fallen är konsekvensen att privata vårdgivares möjligheter att bidra begränsas i hälso- och sjukvården. Det är beklagligt. Istället bör våra politiker se privata vårdgivare som viktiga partners för att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården.