Vård­företagarna kommenterar ny ESO-rapport om privatiseringar i äldreomsorgen

Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar, det skriver forskare från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Läs Vårdföretagarnas kommentar här.

–  Återigen visar hårda fakta att vinstdrivande aktörer inom äldreomsorgen bidrar till välfärden. Trots detta hörs fortfarande valfrihetsmotståndare påstå att privata företag snålar in på kvaliteten för att öka sin vinst. Enligt forskarna bygger påståendena på anekdoter. Nu bör vi kunna lämna myterna bakom oss, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

– I debatten spökar fortfarande en SNS-antologi som felaktigt tolkades som att forskningen visat att konkurrensen var utan positiva effekter. Nu visar ESO-rapporten tydligt på möjligheterna att nå kvalitet via konkurrens, och ytterligare en myt punkteras, säger Håkan Tenelius.

Forskarna avslutar sin artikel med ”Grova generaliseringar om vinstsyftande utförare kommer däremot inte de äldre till gagn.”

–  Detta är något som alla kritiker av privata utförare bör ta till sig. De som tror att välfärdens utmaningar kommer att försvinna genom ett vinstförbud har tyvärr en skev verklighetsuppfattning, säger Håkan Tenelius.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se