Vård­företagare startar upprop

Sveriges mest utskällda bransch startar nu ett upprop till försvar mot kritikerna. Idag finns 11 000 privat drivna vård- och omsorgsföretag, varav 93 procent är småföretag. ”Vi gör skillnad – upprop för modern välfärd” vill visa hur dagens system med valfrihet leder till bättre vård och omsorg.

– Både företag och medarbetare har tröttnat på att bli utmålade som odugliga och ondskefulla. Vi startar det här uppropet för att ge röst åt alla de 160 000 medarbetare och 11 000 företag som finns i branschen idag. Vår förhoppning är att allt fler ska förstå att dessa människor gör skillnad och bidrar till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Uppropet är partipolitiskt oberoende och vänder sig till samtliga partier.  

– Det finns en okunskap om vår bransch och våra villkor, både till  höger och vänster. Därmed hotas den kvalitet, tillgänglighet och mångfald inom vård och omsorg som svenskarna numer ser som självklar. Åtta av tio av våra medlemsföretag är osäkra på om de kan fortsätta driva verksamheten om vinstbegränsningar införs, säger Håkan Tenelius.

Bakom uppropet, som pågår fram till valet, står Vårdföretagarna med 2 000 medlemsföretag. Uppropet berör 11 000 privata alternativ, där 93 procent är småföretagare, med totalt 160 000 medarbetare. 

Idag skriver 26 vårdföretagare i Aftonbladet om uppropet. Läs deras artikel här.

http://vigorskillnad.se

Fakta 

  • 14 av de 20 mest populära vårdcentralerna i landet drivs av privata aktörer.
  • Jobbhälsobarometern visar år efter år att anställda i privat vård och omsorg trivs bättre än kollegorna som jobbar i offentlig regi.
  • SCB har visat att det är högre lön och utbildningsnivå i privata sektorn.
  • Vårdpersonal hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentligt anställda inom vård och omsorg. 
  • Drygt hälften av företagen drivs av en kvinna, det är nästan dubbelt så många jämfört med övriga näringslivet.
  • 9 av 10 av alla vård- och omsorgsföretag har färre än 20 anställda.
  • Uppropet finns även översatt till sju språk på sajten: arabiska, engelska, finska, spanska, persiska, BKS och somaliska.

Kontakt
Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna
Tel: 072 742 6924
hakan.tenelius@almega.se

Erik Åslin
Kommunikatör Vårdföretagarna
Tel: 072 702 6644
erik.aslin@almega.se