Viktigast styra mot kvalitet

”Ordning och reda inom välfärden” är målet för Socialdemokraterna, enligt en artikel i Hallands Nyheter av Hans Hoff den 23 november. Det skriver gärna Vårdföretagarna under på. Stabila, tydliga riktlinjer som är lika för alla är en grundförutsättning för att främja samhällets mål: Bästa möjliga vård och omsorg för var och en som behöver den, utifrån de gemensamma resurser som finns.

”Ordning och reda inom välfärden” är målet för Socialdemokraterna, enligt en artikel i Hallands Nyheter av Hans Hoff den 23 november. Det skriver gärna Vårdföretagarna under på. Stabila, tydliga riktlinjer som är lika för alla är en grundförutsättning för att främja samhällets mål: Bästa möjliga vård och omsorg för var och en som behöver den, utifrån de gemensamma resurser som finns.

För att uppnå ett mål är det nödvändigt att välja en väg som leder åt rätt håll. Hans Hoff tror att ”vinstintresset” ligger bakom de flesta problemen inom välfärden. Därför vill han tvinga företagen att organisera sitt arbete på samma sätt som kommunerna, med exempelvis krav på samma bemanning. Det ska göra det omöjligt att driva verksamheten med vinst.

Men den typ av brister som förekommer i vård och omsorg är inte vanligare inom verksamheter som drivs med vinst än vad de är hos kommunerna. Alltså verkar vinstintresse inte vara en rimlig förklaring, utan det är troligen andra, gemensamma faktorer hos både företag och kommuner som kan orsaka fel.

En förklaring kan vara att det ställs fel typ av krav. En rapport från oberoende konsultfirman Health Navigator visar att kommunerna i sina upphandlingar av äldreboenden visserligen ställer en lång rad kvalitetskrav, men att de flesta kraven är omöjliga att följa upp. I slutänden är det dessutom nästan alltid priset som avgör, även hos de kommuner som har uttalat att de upphandlar med inriktning på kvalitet. När det gäller kommunens egen verksamhet är kraven ofta ännu otydligare.

En annan förklaring kan vara att de som ska utnyttja omsorgen fortfarande har alldeles för lite att säga till om. Bara i knappt hälften av alla kommuner har de äldre rätt att välja hemtjänst. Endast åtta kommuner har infört valfrihetssystem för särskilda boenden.

Genom att utöka valfriheten och lägga makten i händerna på de äldre skapas ett annat fokus på kvaliteten, genom att det blir intressantare att ranka, jämföra och bedöma. Vilket boende erbjuder den bästa omvårdnaden vid olika sjukdomstillstånd? Var är maten godast? Var tycker de boende att de har den mest meningsfulla tillvaron?

Precis som valfrihet ännu saknas i stora delar av landet är möjligheten att jämföra fortfarande i sin linda. Därför har Vårdföretagarna presenterat ett förslag till en helt ny jämförelsetjänst som ger svar på alla frågorna ovan, och många fler. Tjänsten ska i första hand underlätta för alla som ska välja omsorg men kommer också att leda till ännu fler diskussioner, rankingar och bedömningar och sätta ännu mer fokus på kvaliteten i omsorgen.

Vårdföretagarna vill absolut ha ordning och reda. Ställ gärna höga krav på den kvalitet som vi ska leverera! Men tvinga oss inte att göra allt på precis samma sätt som kommunerna. Det hämmar utvecklingen och riskerar att göra alla alternativ likadana.

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Artikeln publicerades i Hallands Nyheter 2 december 2013