Överenskommelse om Etisk Plattform

Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering.

Vårdföretagarna har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, övriga arbetsgivarorganisationer inom vård och omsorg och de fackliga organisationerna kommit överens om att utveckla en Etisk plattform för insyn och öppenhet i vård- och omsorgssektorn. Plattformen ska ange hur utförare ska redovisa kvalitet, ekonomi och ägande samt anställningsvillkor. Plattformen ska konkretiseras och i överenskommelsen definieras ett antal huvudområden som ska ingå i plattformen. En punkt är att utförarens kollektivavtal ska redovisas. Detta ska enligt Vårdföretagarna inte uppfattas som ett absolut krav för att få ansluta sig till plattformen.

Som beställare får kommuner och landsting inte ställa sådana krav på en utförare. Information om kollektivavtal kan dock vara en viktig information för den patient eller brukare som själv skall välja utförare av vård eller omsorg. Vårdföretagarnas 2 000 medlemsföretag har alla kollektivavtal – det är en konsekvens av medlemskapet.

Plattformen ska underlätta för de patienter och brukare som ska välja vård och omsorg. Det är viktigt för valfriheten att inga seriösa aktörer utestängs. Frågan om anställningsvillkor är ett av flera viktiga områden som nämns i plattformen. Det självklara skälet är att kvalitet i vård och omsorg i hög utsträckning skapas i mötet mellan patient/brukare och vården/omsorgens medarbetare. Kollektivavtalet tjänar som ett kvitto på att anställningsvillkoren åtminstone är i nivå med vad arbetsmarknadens parter kommit överens om. Den offentliga beställaren kan inte diskriminera en utförare som inte har kollektivavtal. En enskild patient/brukare kan självklart välja bort en utförare på vilka grunder man vill. Vi vill att alla i vårt land skall känna sig trygga med vården både vad avser kvalitet och ansvarsfull hantering av skattemedel. Vi vill att utförare, privata och offentliga skall konkurrera med kvalitet, tillgänglighet och öppenhet.

Läs överenskommelsen här.

Läs även debattartikeln på DN Debatt.

Se presskonferensen där överenskommelsen om en Etisk Plattform presenterades: