Privat vård omtyckt

Den privat drivna vården är omtyckt. Enligt den nationella patientenkäten är 14 av de 20 mest populära vårdcentralerna privat drivna och i åtta av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Samtidigt vet vi att privata vårdgivare får bättre betyg av sina anställda än vad landstingen får. Det skriver Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, i en replik till Anders Björkman (S) i Mora tidning.

Anders Björkman (S) ondgör sig i Mora tidning den 1 juli över att människor själva kan välja vårdgivare. Björkman drömmer sig tillbaka till ett Sverige där privata alternativ inte existerade. Han ignorerar att det genomfördes nästan en kvarts miljon besök hos privata vårdgivare i Dalarna i fjol. 

Det är människor som själva har valt en privat vårdgivare, eller på grund av missnöje valt bort landstinget som vårdgivare.

Den privat drivna vården är omtyckt. Enligt den nationella patientenkäten är 14 av de 20 mest populära vårdcentralerna privat drivna och i åtta av 14 landsting/regioner toppar en privat driven vårdcentral. Samtidigt vet vi att privata vårdgivare får bättre betyg av sina anställda än vad landstingen får. 

Till skillnad av vad Björkman vill påskina bidrar privata vårdgivare till en effektivare sjukvård. Det har till exempel utvärderingen av vårdvalet inom höftoch knäoperationer i Stockholm visat. Det har gett kortare väntetider för patienten, mer fokus på resultat och kvalitet hos vårdgivarna och sänkta kostnader för landstinget. Privata vårdgivare bidrar till vårdens utveckling.

 

 

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
 
Artikeln publicerades i Mora tidning 8 juli 2013