Privat vårdfakta 2013

Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. Här finns bl a fakta om branschens storlek, kvalitet, valfrihetens utveckling i Sverige och allmänhetens syn på mångfald och konkurrens.

Debatten om de privata vårdgivarnas roll i den svenska välfärden är viktig. Samtidigt är den fylld av missförstånd, faktafel och myter. Det är förstås inte bra. I värsta fall kan det leda till att viktiga politiska beslut om välfärdens framtid fattas på felaktig grund.

I 2013 års upplaga av Privat vårdfakta har vi samlat uppgifter om de privata alternativen inom vård och omsorg som vi anser måste finnas med när valfrihet, mångfald och konkurrens diskuteras. Det gäller till exempel fakta om branschens storlek, dess vinstutdelning och återinvestering. Det gäller valfrihetens utveckling i Sverige och allmänhetens syn på mångfald och konkurrens. Det gäller patienters, brukares och medarbetarnas uppfattningar, och vad som kan sägas om kvaliteten.

Några av de direkta felaktigheter som vi vet påverkat allmänhet och beslutsfattare mycket starkt rättar vi till. Som påståendet att Sverige skulle vara extremt när det gäller konkurrensutsättning jämfört med t ex våra grannländer. Liksom skrönan om äldreomsorgsföretagen som väger blöjor för att spara till vinstutdelningen.

Fakta är ofta färskvara. Vi uppdaterar kontinuerligt fakta om vår bransch på webben. Är det något du saknar eller något som vi borde korrigera är du välkommen att höra av dig.

Håkan Tenelius
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
hakan.tenelius@almega.se