Projektet ArbetSam nominerat till prestigefyllt kvalitetspris

Projektet ArbetSam har i hård konkurrens blivit nominerat till den prestigefyllda kvalitetsutmärkelsen Götapriset. Priset delas ut på Europas största mässa för verksamhetsutveckling och kvalité i Göteborg den 19 november. Förra året hade mässan 4 500 besökare.

ArbetSam bygger upp lärande och språkutvecklande arbetsplatser inom vård och omsorg. Projektet vänder sig i första hand till drygt 650 anställda inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inte har den utbildning som krävs för yrket, eller som behöver lära sig mer svenska för att klara alla arbetsuppgifter. Det som är unikt för projekt ArbetSam är att inte bara de som går utbildningen engageras i lärandet utan hela arbetsplatsen.

– Den arbetsplatsförlagda undervisningen med direkt koppling till jobbet har minskat tröskeln för många av våra anställda att börja studera. Många av dem har fått lust att läsa vidare. Det gynnar både verksamheten och individen, säger Linda Malmgren, verksamhetschef vid Tallbackens vård- och omsorgsboende som drivs av Silverhemmen.

Förutom Silverhemmen deltar de privata vårdgivarna Förenade Care, Tembo, Legevisitten och Inblasa i projektet. I hela Stockholmsregionen pågår projekt ArbetSam vid ett sjuttiotal kommunala och privata arbetsplatser. Projektet finansieras med medel från Europeiska socialfonden.