Jämställdhet i vården

Det finns tydliga skillnader i förväntningarna på framtida arbetsgivare mellan kvinnor och män som studerar på vårdutbildningar. Mångfalden i vården måste öka om jämställdheten skall få fotfäste i vården.

Vårdföretagarna har gjort en omfattande undersökning bland kvinnor och män som läser till yrken inom vård och omsorg. Den visar att kvinnliga studenter ser privata vårdföretag som viktiga både för kvaliteten i vården, men också för den egna karriären.

Undersökningen pekar på ett starkt stöd för privata vårdföretag och för att dessa ska tillåtas att gå med vinst om de håller en hög kvalitet. En majoritet av studenterna tycker även att blandningen av offentliga och privata arbetsgivare förbättrar deras chanser att få ett jobb efter avslutad utbildning.

Överlag är de manliga studenterna mer positiva till privat vård. Men en tydlig skillnad i undersökningen är att kvinnor, i högre utsträckning än män, tror att deras karriärmöjligheter är bättre hos en privat arbetsgivare. 68 procent av kvinnorna tror det och 58 av männen. Det är ett bra betyg för den privata vården och visar att konkurrensen om framtida medarbetare kommer att bli tuff mellan offentliga och privata vårdgivare. Samtidigt är det en utmaning för våra medlemsföretag att kunna svara upp mot de högt ställda förväntningarna.

När de manliga studenterna väljer mellan en privat och offentlig arbetsgivare så är den professionella utmaningen den viktigaste faktorn, det svarar 32 procent. För kvinnorna är trivsel den absolut vikigaste frågan när de väljer arbete, det säger 78 procent. Fler kvinnor än män tror dessutom att om privata företag tillåts gå med vinst så betyder det att högre krav ställs på verksamheten, vilket i sin tur leder till högre kvalitet.

Det fria vårdvalet, ger ökade möjligheter att studera nya lösningar på hur man kan lösa tillgänglighet och kvalitet för medborgarnas behov av sjukvård men också öka jämställdheten.

Kommunernas problem, med att klara medborgarnas krav på snabb och god service samt rekrytering av personal med en allt mer krympande ekonomi kräver nytänkande och då måste fler aktörer ges möjlighet att påverka utvecklingen av vården. Att öppna upp för Vårdval även utanför primärvården och därmed ge kvinnor fler arbetsgivare att välja på kan vara det som gör att jämställdheten ökar.

Annika Qarlsson, förbundsordförande Centerkvinnorna

Ann Hörnebrant-Sturesson, ledamot förbundstyrelsen Centerkvinnorna

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Skånska Dagbladet den 6 juni.