Privata vårdcentraler får högst betyg i unik undersökning

2010 har det blivit lättare att komma till en vårdcentral. Alla landsting är nu på väg att införa vårdval. Privata vårdföretag kan etablera sig och patienter kan välja den vårdcentral som är bäst för dem. För första gången har nu patienterna fått tycka till om sin vårdcentral i en nationell patientenkät.

Närmare 100 000 patienter har beskrivit sina erfarenheter av sitt besök på sin vårdcentral. Sveriges Kommuner och Landsting presenterar idag resultaten på en presskonferens. Resultaten är glädjande för privata vårdgivare inte minst i det vårdval som har funnits längst – nämligen Vårdvalet i Halland.

När vi granskar resultaten av patienternas värdering av de 50 vårdcentralerna som finns i Halland så visar det sig att placeringarna 1-6 innehas av vårdcentraler som är privata utförda. Rangordningen görs på frågor som bemötande och patientmedverkan. Det viktiga är förstås inte vem som är bäst i sig utan det faktum att nu kan för första gången patienter jämföra vårdgivare utifrån frågor som är viktiga för patienten.

Det är viktigt att det finns jämförelser som är öppna för patienterna inte minst nu när inte mindre än 135 nya vårdcentraler har etablerats under vårdvalets första år (2009) Sammanlagt har 435 000 personer listat sig på de nya vårdcentralerna. Det är med andra ord många som aktivt har velat välja sig en ny läkare eller sjuksköterska.

Förhoppningsvis är en majoritet av de patienter som inte har valt någon ny vårdcentral nöjda med hur det fungerar. Om inte, så har de också möjligheten att lista om sig efter att ha läst resultaten från SKL:s patientenkät. Konkurrensen leder till att läkarna blir bättre på att se till att patientens behov sätts i fokus.

Nyligen presenterade Vårdföretagarna rapporten "Ett bättre Vårdval Sverige" som sammanfattar hur de privata vårdföretagen ser på vårdvalsreformen. De flesta företag är nöjda, och alla är eniga om är att de stora vinnarna på Vårdval är patienterna, vilket nu även konfirmeras av patientenkäten från SKL.

Bättre tillgänglighet är den tydligaste effekten enligt landets företag. Tillgänglighet handlar inte bara om väntetider, det handlar också om att det ska vara enkelt och möjligt för alla grupper i samhället att ta sig till en doktor. Då behövs det mer personligt anpassad vård.

Naturligtvis finns det mycket kvar att göra. Det tar tid innan effekterna av en stor valfrihetsreform får fullt genomslag. De första vårdvalsmodellerna följs nu av ytterligare variationer, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Annars blir det ingen valfrihet.

Det krävs också en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Valfriheten ska inte tas förgiven. Det finns en politisk diskussion om både vinst och etableringsfrihet. Framtida försämringar av möjligheten för privata vårdcentraler leder inte bara till att företag får problem att verka och erbjuda sina tjänster, det skulle också slå mot patienternas valfrihet.

Vården står inför allvarliga prövningar. Det handlar om att erbjuda en bättre vård till högre kvalitet, och med mer personlig service. Politiker som fattar beslut om vården och tar ut skatt ser också gärna att detta kan ske utan att kostnaderna ökar. Från Vårdföretagarnas sida är vi övertygade om att framtiden ligger i mångfald och kvalitet för patienterna. Därför ser vi fram emot ett 2010 där fler landsting aktivt jobbar med att följa upp resultaten i vården och gör dess tillgängliga för patienterna.
 

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad på Newsmill.se