Kvinnors företagande och vården

Ökad konkurrens inom vården ger fler kvinnliga företagare, vilket ger mer makt och resurser till kvinnor. Det skriver Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Linköping och Östergötland är en av de platser i landet där kvinnligt nyföretagande ökar mest och tillåts fortsätta att blomstra genom införande av LOV (lagen om valfrihetssystem) i kommunen och vårdval i landstinget.

Vård- och omsorgssektorn är den enda sektor där kvinnliga företagare är överrepresenterade, 2008 låg siffran på över 50 procent. Under 2008 startades 32 procent av de nyetablerade företagen av kvinnor. Det innebär alltså att mäns företagande är tre gånger så stort som kvinnors, vilket får konsekvenser i hela samhället. Sveriges företagskapital ägs till exempel till största del av män, och det är män som representerar företagen på ledande positioner. Faktum är att Sverige tillhör de länder i EU som har lägst företagande bland kvinnor.

Eftersom många företagare väljer att starta företag inom den sektor där de är yrkesverksamma är det naturligt att andelen kvinnliga entreprenörer inom just denna sektor är så hög. Fler företag inom hälso- och sjukvårdssektorn skulle givetvis bidra till en starkare ekonomisk utveckling med fler personer i sysselsättning, men framför allt så ger LOV och vårdvalen många kvinnor en möjlighet att förverkliga sina idéer, förbättra sina arbetsvillkor och påverka sin löneutveckling.

Med ökad konkurrens inom vården så får vi se kvinnors kompetens tillvaratas och karriärmöjligheter förenklas, och i förlängningen en tilldelning av makt och resurser till kvinnor. Möjligheterna för kvinnor att starta företag inom vård- och omsorgssektorn ökar i Linköping och Östergötland. Tack vare vårdvalet i landstinget och LOV i kommunen så har förutsättningarna för företagande förbättrats väsentligt och måste fortsätta i den riktningen, men till stor del handlar det om en attitydförändring – att låta kvinnor vara företagare på samma villkor som män, och att våga öppna upp vård- och omsorgssektorn för de tusentals kvinnor som vill och kan förändra den – till det bättre.

Hans Dahlgren, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna

Artikeln tidigare publicerad i Östgöta Correspondenten samt Corren.se den 16 december 2009.